Tvangssalg

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra tradisjonelle banker

checked

Har betalingsanmerkninger/ inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Er du bekymret for tvangssalg av bolig? Har du mottatt begjæring tvangssalg eller tvangssalg varsel? Norsk refinansiering forstår tvangssalg prosess, og tilbyr hjelp til å unnga tvangssalg.

Uansett om du har fått brev om tvangssalg, kan vi i Norsk Refinansiering hjelpe deg med å redde tvangssalg. I snitt taper nordmenn 35% av normal markedsverdi ved et tvangssalg. 


Skjemaet har 4 enkle steg, og tar 3 minutter å fylle ut

 

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
kraftbank.no
bluestep-logo
bluestep.no
instabank-v3
instabank.no
mybank-logo
mybank.no
svea-logo
svea.com
Få hjelp til å unngå tvangssalg!
Norsk Refinansiering har lang erfaring med å tilby hjelp ved salg ved tvang. Vi forstår situasjonen din godt, også ved tvangssalg. Vi har hjulpet mange i din situasjon og har et solid nettverk i bransjen, noe som for mange kan være avgjørende for å få til en god avtale og unngå tvangssalg.


Norsk Refinansiering kan hjelpe deg med for å unngå tvangssalg: 

 • Refinansiering ved tvangssalg
   
 • Rådgivning gjennom prosessen​
   
 • Bistand med innhenting av utestående gjeld
   
 • Rapport med fullstendig oversikt over gjeld
   
 • Gjeldsrådgivning
   
 • Gjeldsforhandling for å unngå salg ved tvang
gruppebilde-norsk-refinansiering-5

Norsk Refinansiering hjelper deg å stoppe tvangssalg

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi og er eksperter på å stoppe tvangssalg. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å tvangsselge boligen din.

Hva er et tvangssalg?

Litt enkelt forklart oppstår tvangssalg når man ikke har betalt for eksempel avdrag på boliglån eller gjeld som har pantesikkerhet i boligen din. Dette er garantien banken eller andre kreditorer har for å få tilbake pengene som skyldes, og grunnen til at man tar sikkerhet/pant i bolig.

Et tvangssalg av en bolig er en form for tvangsfullbyrdelse av et krav eller en avtale, normalt sett mellom deg og en kreditor som har pantesikkerhet i din bolig (som for eksempel en bank).

Begjæringen om salg ved tvang skjer først etter en lengre periode med forsøk på inndriving av kravet fra kreditorens side, ofte i form av at man har fått gjentatte inkassokrav uten å betale. Ta kontakt med oss for å stoppe salget.
 
Hvem kan kreve tvangssalg?
Det mest vanlige er altså at ett tvangssalg oppstår som følge av uteblitt betaling av avdrag eller renter på et eller flere lån, eller boliglån med pant i boligen din.

Det kan være ulike årsaker til at en bolig kreves tvangssolgt, som for eksempel:
 • Manglende betaling av boliglån
 • Manglende betaling av annen gjeld/lån
 • Manglede betaling av felleskostnader
 • Når styret i et sameie eller borettslag begjærer etter særlige regler begjærer 

Pant i bolig betyr at du har tatt opp et lån med boligen din eller en del av boligen som sikkerhet, noe som igjen vil si at banken eller den/de du har lånt av kan kreve å få tilbake det du skylder dersom du ikke betaler.

Om du ikke har mulighet til å betale for deg, kan det altså ende med salg av boligen din, rett og slett for å dekke utestående krav. 

Før prosessen med begjæring er det først en prosess med inkassokrav og betalingsoppfordringer.

 Det er altså en relativt lang prosess før det kan bli ett faktum, men det går likevel fort dersom man først har vært uheldig og havnet bakpå med betalinger
Tvangssalg - Norsk Refinansiering

Marie i Norsk Refinansiering hjelper deg å stoppe tvangssalg

Marie  i Norsk Refinansiering hjelper personer som er havnet i økonomisk uføre. Hun er ekspert på tvangssalgsprosessen og hjelper deg å stoppe salget.

Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å tvangsselge boligen din.

Veien til tvangssalg av bolig? (før begjæring)

Når utestående betalinger hoper seg opp, får du mange brev fra kreditor eller inkassoselskap på vegne av kreditor. Alle disse brevene har meget strenge formalkrav og vi skal gå gjennom disse. 

1. Faktura
Først mottar du en faktura med kravet.

2. Purring eller inkassovarsel
Dersom fakturaen ikke betales kan inkassoselskapet sende ut en purring eller et varsel om inkasso / inkassovarsel. Som regel sendes en purring da kreditor/inkassoselskapet sikrer seg retten til å ta et ekstra purregebyr. Dersom inkassovarselet ikke betales blir det en såkalt inkassosak.

3. Betalingsoppfordring
Neste steg er en en betalingsoppfordring.

4. Vurderer rettslige skritt
Dersom betalingsoppfordring ikke blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess.
 
5. Rettslige skritt (alternativer)
 • Forlikrådet
  Inkassoselskapet sender ofte en klage til forliksrådet for å oppklare uenigheter eller for å forlenge foreldelsesfristen på kravet. Dersom det er en ordinær faktura er foreldelsesfristen 3 år, men dersom inkassoselskapet får en dom i forliksrådet vil foreldelsesfristen øke til 10 år.

   
 • Namsmannen
  Som oftest sender inkassoselskapet en utleggsbegjæring til Namsmannen for å få et utleggstrekk i lønn, pant i eiendom eller pant i løsere (for eksempel bil).
 6. Begjæring om tvangssalg
Dersom inkassoselskapet / kreditor har pant i boligen og betaling fortsatt ikke skjer, kan det begjæres.

7.Vurdering av tvangssalgsbegjæring
Både vurderingen av kravet og gjennomføringen skjer hos tingretten.
Dersom du og dine kreditorer ikke klarer komme til enighet om en avtale som begge parter kan se seg tilfreds med, vil det være opp til tingretten om det skal begjæres.

8. Tvangsfullbyrdelse
Mener tingretten det finnes grunnlag for begjæringen, har du som eier av boligen krav på å motta ett varsel om tvangsfullbyrdelse minimum 14 dager før boligen blir begjært tvangssolgt.
Her har du vanligvis en siste mulighet til å komme til enighet med kreditorene om en løsning før prosessen startes.

For at en bolig skal kunne bli tvangssolgt må en domstol fastsette dette ved dom eller kjennelse. Kreditor må altså ha gått til de ovennevnte rettslige skritt for å inndrive kravet sitt. Tidspunktet kreditor går til rettslige skritt for å få inndrevet kravet sitt markerer dermed starten på tvangssalgsprosessen, og det er heldigvis ganske store muligheter for å få til en avtale med kreditorene på dette punktet i prosessen.

Når dette skjer vil en domstol beordre boligen din solgt basert på en dom eller kjennelse. Dette innebærer at det er tingretten som til syvende og sist avgjør om boligen skal selges ved tvang. Det betyr også at det er tingretten som står ansvarlig for salget av boligen. 

 
Når kommer huset på tvangssalg?
Legger vi sammen alle tidfrister og forfallsdager i prosessen over forstår man at det tar lang tid før huset legges ut for salg.

Det tar minimum 2 måneder med faktura, inkasso og purreløp før selve tvangssalget blir begjært. Deretter tar det opptil et år før boligen blir tvangssolgt.

Hva skjer ved tvangssalg av bolig? (etter begjæring)

Prosessen er som det fremkommer over relativt lang før begjæring.
​Når et salg ved tvang først er bestemt, og du mottar en begjæring om tvangssalg fra tingretten, kan det ta cirka et år før boligen faktisk blir solgt – altså skjer ikke prosessen over natten. 
Dette er selvfølgelig varierende fra sak til sak. Det er derfor tid til å finne alternative løsninger, men jo raskere man oppsøker hjelp, jo bedre er sannsynligheten for å unnga den forferdelige prosessen.

Begjæring om tvangssalg (tvangssalg varsel) – hva nå?

Dersom kravet fra saksøker ikke blir betalt, og du som eier av boligen ikke kommer med innsigelser eller forslag til avtale om nedbetaling, så vil retten kunne ta en beslutning om salg ved tvang.
Det vil så bli vurdert om salget skal foregå som auksjonssalg eller ved hjelp av en medhjelper (advokat eller megler) som oppnevnes av retten. Her er den mest vanlige salgsformen gjennom en medhjelper.
 
Får du muligheten når som helst i prosessen til å betale hele eller deler av kravet gjennom f.eks. en refinansiering må du ta kontakt med kreditor så fort som mulig for å prøve inngå en avtale!
 
Hvis hele kravet blir betalt, vil kreditor trekke begjæringen tilbake.
Har du kun mulighet til å betale deler av kravet, bør du forsøke å inngå en betalingsavtale med kreditor, som så kan be om at saken utsettes.
 
Inngår du en avtale er det videre veldig viktig at avtalen overholdes, hvis ikke så settes prosessen i gang igjen.
 
De aller fleste av salg ved tvang skjer ved bruk av medhjelper (advokat eller eiendomsmegler).
Boligen annonseres for salg og medhjelper står for visninger, akkurat som hvis du skulle solgt selv.
 

Hvor lang tid tar tvangssalg?
Tvangssalg er som oftest siste utvei også for kreditor for å inndrive det du skylder, og det er prismessig ofte lite gunstig for deg som eier boligen.


Et tvangssalg er en langtekkelig prosess som kan ta opptil et år. Først så skal det et krav fremsettes, deretter skal du som skyldner få tid til å vurdere kravet og eventuelt anke dette. Deretter så skal det oppnevnes en medhjelper som så skal fasilitere tvangssalget.
Stoppe tvangssalg - Norsk Refinansiering

Joachim i Norsk Refinansiering hjelper deg å stoppe tvangssalg

Joachim i Norsk Refinansiering hjelper personer som er havnet i økonomisk uføre. Han er ekspert på tvangssalgsprosessen og hjelper deg å stanse salget.

Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å tvangsselge boligen din.
Hvordan stoppe tvangssalg?
Grunnene til å havne i en utfordrende økonomisk situasjon kan være mange, men skulle en være i en slik situasjon så er det uansett viktig å forstå hvordan prosessen foregår, og hvilke rettigheter/alternativ til løsninger som finnes.

Det er i hovedsak 4 måter å stoppe et tvangssalg på. 
 1. Refinansiering ved tvangssalg
 2. Gjeldsforhandling
 3. Delbetaling og betalingsavtale
 4. Selge boligen frivillig og innfri kravene
1. Refinansiering ved tvangssalg?
Uansett hvor langt en prosess er kommet kan man søke om refinansiering ved tvangssalg.

Den mest vanlige måten å gjøre dette på er ved å få et refinansieringslån med sikkerhet i den boligen som er i fare for å bli tvangssolgt. Vi i Norsk Refinansiering har erfarne saksbehandlere med lang fartstid i bransjen som kan hjelpe deg gjennom hele prosessen for å unngå dette eller være rådgiver gjennom prosessen. Vi hjelper deg med innhenting av utestående gjeld, slik at du får oversikt over samtlige krav. Derfra kan vi se på hvilke løsninger som trengs for å få en refinansiering på plass, og dermed stoppe prosessen.
2. Gjeldsforhandling
Når en prosess er kommet så langt som at det er begjært salg ved tvang er det ofte komplisert å forhandle om gjelden. Likevel er dette en muligh og vi i Norsk Refinansiering får mange spørsmål om dette. 

Svært ofte får vi til å stoppe salget ved bruk av gjeldsforhandling. Da får vi ned gjeldsmengden og har større sannsynlighet for å kunne betale kravene. Som regel kombineres denne metoden med, 1. Refinansiering ved tvangssalg. Grunnen til dette er at kreditorene er langt mer villig til å gå med på en forhandling dersom du har en gitt ramme tilgjengelig. 
3. Delbetaling og betalingsavtale
Dersom du ikke har anledning til å betale kravene i sin helhet kan du delbetale og så få kreditorene med på en betalingsavtale.

Dette er en fin metode å få utsatt og stanset tvangssalget. Det er verdt å merke seg at dette er en utsettelse og at det er høy risiko for at noe går galt. For det første er det særdeles viktig at du klarer å overholde den betalingsavtalen som er gjort med kreditor. Dersom denne ikke overholdes kan kreditor igangsette tvangssalget på nytt. I tillegg er det slik at det ofte er mange kreditorer igjen (som ikke har begjært salg ved tvang enda), som også ønsker betalinger.
Det er ofte krevende å sjonglere mellom de forskjellige kreditorene og det er fort gjort å miste oversikt.
4. Selge boligen frivillig og innfri kravene
Noen ganger blir det så mye gjeld at det er uungåelig med tvangssalg. Som vi nevner under er det som regel store tap involvert dersom boligen blir tvangssolgt. 
Derfor vil det i disse tilfellene være langt bedre å selge frivillig.

Selv om retten har besluttet salg ved tvang og oppnevnt en medhjelper, er det likevel mulig for deg å selge boligen frivillig.
 
For de fleste er frivillig salg det beste alternativet dersom ingen andre løsninger er mulig.
Det oppnås nesten alltid en mye bedre salgssum ved et frivillig salg i forhold til salg ved tvang, dette kan også være positivt for kreditor(ene), da det betyr mer penger til å betale kravene. Man taper mellom 0 - 40 % av boligverdien, noe som for de fleste utgjør en betydelig sum.


Du må da gå i dialog med kreditor for å be om utsettelse av tvangssalget, så er det opp til tingretten å godkjenne utsettelsen, men dette er sjeldent ett problem.
 
OK

Vi tar personvern på alvor

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'OK' aksepterer du bruk av cookies. Les mer

Vi tar personvern på alvor

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'OK' aksepterer du bruk av cookies. Les mer
OK
OK

Vi tar personvern på alvor

Noen brukes til statistikk, og andre er lagt inn av tredjeparttjenester. Ved å klikke 'OK' aksepterer du bruk av cookies.
Les mer
Hvorfor stoppe tvangssalg?
Når en bolig legges ut for salg ved tvang vil prisen på boligen normalt være lavere enn det man får for boligen ved et ordinært boligsalg. Det er flere grunner til dette.

1. Blant annet har ikke den som kjøper en bolig på salg ved tvang de samme rettighetene som man har ved et vanlig boligsalg. For eksempel får kjøper ved kjøp av bolig på tvang begrenset anledning til å klage på feil og mangler ved boligen. Kjøper får heller ikke rett til eierskifteforsikring.

2. I tillegg påvirker det prisen at kjøpsprosessen er noe langvarig. Det går endel tid fra høyeste bud er godkjent til boligen faktisk er solgt. Det høyeste budet må så stå i seks uker, og du som eier av boligen kan anke selv etter at tingretten har godtatt budet.
Budet må også være høyt nok til å dekke utleggene i boligen som har høyest prioritet (som for eksempel boliglånet dersom det er misligholdt).


Prisen man får når boligen selges ved tvang varierer enormt, men man har sett rabatter på prisen opptil 50%. I sentrale strøke er ofte rabatten lavere enn grisgrente strøk. Man får ofte også mer for en leilighet enn for eksempel en enebolig.

Det er derfor ofte økonomisk forsvarlig å legge ut boligen for salg frivillig før man når det punktet at boligen begjæres tvangssolgt. Normalt sett vil man kunne få ca. 20-30% høyere pris for boligen ved frivillig salg av bolig med en eiendomsmegler involvert enn når boligen selges ved tvang.

 


Tilbake til toppen

 
Vi hjelper deg med
Refinansiering lån Norsk Refinansiering
Refinansiering lån
Inkasso Norsk Refinansiering
Inkasso / betalingsanmerkning
tvangssalg Norsk Refinansiering
Tvangssalg
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Toftes gate 56B, 0552 Oslo


post@norskrefinansiering.no
21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.659.238, totalt kr 3.659.238