Vi hjelper deg gjennom beslutning om tvangssalg

Har du fått beskjed om nbeslutning om tvangssalg? Det kan være en skremmende og stressende opplevelse, men i Norsk Refinansiering er vi eksperter på tvangssalg.

Vi vil hjelpe deg med refinansiering, slik at du kan unngå tvangssalg og beholde boligen din.

Har du mottatt varselet bør du sende en lånesøknad til oss! Søk nå!

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Camilla%20Berg%20Johnsen
Publisert: 08.12.2023

Skrevet av Camilla Berg Johnsen | Senior saksbehandler 
99386005 | E-post | Linkedin
Camilla Berg Johnsen

Nøkkelpunkter i artikkelen:

Hva er beslutning om tvangssalg?

Beslutning om tvangssalg er en juridisk prosess som gjennomføres når en person ikke klarer å betale for gjelden sin og eiendommen deres blir solgt ved tvang.

Dette er en stressende og utfordrende tid for alle involverte, og derfor gir vi i Norsk Refinansiering gratis hjelp til å unngå tvangssalg, til deg som har mottatt brevet.

Hvorfor skjer beslutning om tvangssalg?

Når noen skylder penger og ikke er i stand til å dekke kravene, kan kreditoren begjære tvangssalg av eiendommen. Før et tvangssalg kan gjennomføres, må det imidlertid sendes et varsel om tvangssalg til den som skylder penger.

Dette gir vedkommende mulighet til å unngå tvangssalg ved å betale kravet eller selge boligen frivillig. I de fleste tilfeller er det mulig å unngå tvangssalg dersom den som skylder tar kontakt med kreditor eller en rådgiver for å diskutere situasjonen.

Tvangssalg av boligen er ofte en siste utvei etter at alle andre muligheter, inkludert frivillig salg, har blitt utforsket.

 

Hva sier lovverket

Beslutning om tvangssalg er en del av prosessen om tvangssalg, og må følge bestemte juridiske retningslinjer for å være gyldig. Dette er en tvangsprosess er regulert av tvangsfullbyrdelsesloven.

Begjæring om tvangssalg settes i gang dersom ubetalte krav forblir uløste. Prosessen kan ta lang tid, og det anbefales at de involverte benytter denne tiden til å finne en løsning. Etter at en begjæring om tvangssalg er mottatt, har den som skylder normalt 14 dager til å reagere.

Hvis tvangssalg av eiendommen blir den endelige løsningen, blir boligen solgt på auksjon for å dekke de ubetalte kravene.

Det er imidlertid i alles interesse å finne løsninger som kan unngå et tvangssalg, ettersom det ofte medfører ytterligere økonomiske og personlige utfordringer for den som skylder penger.

Hva skjer med boligen når det er tvangssalg

En tvangssalg av bolig prosess består av flere trinn som må følges for at alt skal gå riktig for seg. Først må kreditor informere skyldneren skriftlig om at de vil begynne med tvangssalg av eiendommen deres.

Deretter må en kunngjøring om tvangssalg publiseres i minst seks uker for å gi publikum en sjanse til å by på eiendommen. Hvis ingen gjør det, vil eiendommen bli solgt på en tvangsauksjon.

Det er viktig å merke seg at beslutningen om tvangssalg kun kan gjøres etter en rettslig kjennelse. En kreditor kan ikke bare bestemme seg for å selge eiendommen.

Besluttet tvangssalg

De vanligste årsakene til tvangssalg

 1. Manglende betaling av lån eller regninger:

  Når lånebetalinger uteblir, kan kreditorer ta skritt mot tvangssalg for å få utestående beløp.

 2. Tap av jobb eller inntekt:

  Å miste inntekt kan føre til at man får økonomiske problemer, noe som kan utløse tvangssalg.

 3. Samlivsbrudd:

  Tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd er ikke unormalt, spesielt ved deling av felles hjem.

 4. Helseproblemer og sykdom:

  Sykdom kan føre til økte utgifter og redusert inntekt, som igjen kan lede til økonomiske vanskeligheter

💡Eksperttips fra Camilla💡

Husk at det er alltid bedre å ta kontakt med kreditoren og forsøke å finne en løsning, enn å ignorere saken og risikere tvangsdekning.

Den du skylder penger setter alltid pris på en tilbakemelding, og du får alltid mer godvilje fra kreditor ved å ha dialog.

 

Erfaring med tvangssalg besluttet

Camilla har erfaring fra innkreving i bank, og kjenner godt til hvordan kreditorer tenker rundt tvangssalg.

Eksperttips for å håndtere tvangsdekning

Hva må til for å få beslutning om tvangssalg

For å begjære tvangsdekning i Norge, er det flere kriterier og prosedyrer som må følges.


Fundamentet for krav - Tvangsgrunnlag

Først og fremst må det foreligge et tvangsgrunnlag, som oftest i form av et utleggspant bekreftet gjennom en utleggsforretning.

Kravet må være forfalt til betaling, og skyldner må ha fått en skriftlig betalingsoppfordring med en frist på minst 14 dager.

Denne prosessen krever nøye overholdelse av juridiske prosedyrer og har en rekke formalkrav.

Få gratis hjelp til lån ved tvangssalg

Få gratis hjelp til lån ved tvangssalg

I Norsk Refinansiering gir vi deg gratis hjelp med lån til å stoppe tvangssalg av bolig.

Vi er eksperter på lån, og kan hjelpe deg med svært fleksible låneløsninger.

En oversikt over prosessen før beslutning om tvangssalg

For å igangsette et tvangssalg må en rekke krav være oppfylt. Dette inkluderer at gjeldsforholdet må være dokumentert og klart definert. Det må også være gitt tilstrekkelig tilgang til informasjon om eiendommen og eventuelle pant som er registrert på den.

Steg i tvangssalgsprosessenEstimert sakstid
Et krav, lån eller regning, forfaller til betaling og det er manglende betaling av gjeld fra den som skylder penger.
Kravet purres av kreditor dersom du ikke har betalt.14 dager
Det varsles om inkassopågang (inkassovarsel) til den som skylder penger14 dager
Inkassopågang startes og det sendes betalingsoppfordring. Prosessen tar som regel min. 42 dager, da det gir inkassobyrået rett på tungt inkassosalær. Ila perioden sendes varsel om tvangsfullbyrdelse14 dager
Kreditor sender begjæring om utlegg når kravet er tvangskraftig14 dager
Den som skylder penger blir forelagt utleggsforretning og får anlending til å uttale seg om saken14 dager
Namsmannen behandler utleggsforretningen. Dersom det er hjemmel i lov, så blir det tatt pant i boligen som kalles utleggspant. Dette er et såkalt grunnlag for tvangssalg.14 dager
14 dager etter utleggsforretningen foreligger det tvangskraft og dette setter den tidligste datoen på når kreditor kan begjære tvangssalg.14 dager
Begjæring om tvangssalg av boligen sendes fra kreditor til tingretten.Store variasjoner
Tingretten undersøker at de formelle kravene er oppfylt.Store variasjoner
Forkynning av begjæring om tvangssalg av boligen gjøres til skyldnerUmiddelbart etter beslutning
Skyldner får 4 ukers frist til å uttale seg om saken til Tingretten.28 dager
Tingretten behandler saken, og tar stilling til om begjæring om tvangssalg skal tas til følge.Store variasjoner
Dersom det besluttes tvangssalg av boligen blir det oppnevnt medhjelper. I de fleste tilfeller selges boligen med en medhjelper, så vi omtaler ikke auksjonssalg.Umiddelbart etter beslutning
Medhjelper skal blant annet befare boligen, skal foto tas av boligen, takst av boligen skal lages, annonse for boligen skal lages osv.Store variasjoner
Budrunde utføres med frist seks uker fram for at Tingretten skal rekke ta stilling til det høyeste budet.Store variasjoner
Få gratis hjelp med lån for å stoppe tvangssalg

Thibbo har lang erfaring med tvangssalg

Thibbo sier:

"Det å få beslutning om tvangssalg er stressende,men det er ofte gode muligheter for å stopp prosessen!"
 

Send søknad for å stoppe beslutning om tvangssalg

Send inn søknad til oss, å få en uforpliktende vurdering av saken din.
 


Tips for å håndtere beslutning om tvangssalg

Når du har fåttr beslutning om tvangssalg, kan det være en overveldende og skremmende opplevelse. Men det er viktig å huske at du ikke er alene, og det finnes måter å navigere gjennom denne utfordrende prosessen på. Her er noen tips for å håndtere beslutningen om tvangssalg:

 1. Ikke ignorér problemet

  Det er viktig å håndtere situasjonen så snart som mulig. Jo lenger du venter, jo mer vil gjeld og renter bygge seg opp, og jo vanskeligere vil det bli å finne en løsning.

 2. Snakk med kreditorene dine

  Prøv å forhandle med kreditorene dine og se om det er mulighet for å lage en betalingsplan som passer for begge parter.

 3. Forstå tvangssalgsprosessen

  Jo bedre du forstår prosessen, jo bedre rustet er du til å handle og ta beslutninger underveis. Søk etter informasjon og spørsmål til advokaten din hvis det er noe du lurer på.

 4. Søk etter alternative løsninger

  Det finnes flere alternativer til tvangssalg som du kan utforske. Dette kan inkludere refinansiering ved tvangssalg, gjeldssanering, eller å selge eiendommen frivillig.

Husk at beslutningen om tvangssalg kan være en tøff og utfordrende tid, men det er måter å håndtere situasjonen på.

Ta kontakt med oss i Norsk Refinansiering og søk etter alternative løsninger før du tar en endelig beslutning.

Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
Tvangssalg besluttet

Konklusjon

Vi håper denne artikkelen har gitt deg en bedre forståelse av beslutningen om tvangssalg og hvordan du kan navigere gjennom denne prosessen.

Det er viktig å huske på at tvangssalg kan være en utfordrende situasjon å håndtere, men med riktig kunnskap og støtte kan du komme deg gjennom det.

Du bør alltid sørge for å overholde alle regler og frister som gjelder for tvangssalg av eiendom.

Det kan være lurt å engasjere Norsk Refinansiering for å hjelpe deg med å sjekke om det finnes løsninger for deg.

Beslutning om tvangssalg

Begjæring om tvangssalg kan være en utfordrende og overveldende å håndtere, men det er viktig å huske at det finnes måter å unngå prosessen.

Vi håper denne veiledningen har vært nyttig for deg, og husk at det alltid er håp og hjelp å finne, og at det finnes ressurser som Norsk Refinansiering for de som trenger veiledning gjennom denne vanskelige tiden.

Vi kjenner til de mest fleksible finansieringsløsningene, så send inn en lånesøknad i dag.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om beslutning av tvangssalg:

Hva er beslutning om tvangssalg? 

Hva er reglene for tvangssalg av eiendom? 

Hvordan går tvangssalgsprosessen i praksis? 

Hvilke tips har dere for å håndtere beslutning om tvangssalg? 

Hvor lang tid fra utleggsforretning til tvangssalg? 

Hva skjer hvis huset blir tvangssolgt?