Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom skyldner som har gjeld og kreditorene om å betale ned gjelden din over en gitt periode, som hovedregel fem år.

Blir gjeld slettet etter 5 år?

Hvis du fullfører gjeldsordningen, vil hele eller deler av gjelden din bli slettet. Det er viktig å merke seg at ordningen kan ha en negativ innvirkning på din kredittverdighet.

Hvor mye gjeld må man ha for å få gjeldsordning?

Det finnes ingen fastsatt grense for hvor mye gjeld man må ha for å kunne søke om en gjeldsordning. I stedet vil gjeldsordningsinstitusjonen vurdere din økonomiske situasjon
Offentlig gjeldsordning eller finnes det bedre muligheter?

Gjeldsordning - Når det ikke er andre løsninger?

Søk med BankID for rask og trygg søknad

bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/ inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Har du en økonomi der å oppnå gjeldsordning virker som eneste løsning?

Å få en ordning er en tung og lang prosess, og kun halvparten får innvilget søknaden.

Det er krevende å leve 5 år med stram økonomi, så mange ønsker alternativer. Send en uforpliktende lånesøknad til oss, så vurderer vi for deg.

Søk med BankID for rask og trygg søknad

bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
svea-logo
aprilia-logo
balansebank-logo
nordax-hvit-logo

Gjeldsordning - finnes det bedre alternativer?

En gjeldssanering eller-ordning innebærer at du inngår en avtale med dine kreditorer om å betale ned gjelden din basert på din økonomiske situasjon. I en slik ordning vil det være en øvre tidsmessig grense, hvorpå en eventuell resterende gjeld vil slettes etter at perioden for ordningen er over.
 

Siste utvei...

Denne løsningen er for de med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få orden på økonomien, men ikke nødvendigvis beste utvei i alle tilfeller, da det er flere vilkår som må innfris.

Blant annet må minimum halvparten av gjelden være eldre enn 2 år. For mer infomasjon om hvem som kan få ordningen, se lenger ned på vår side, eller informasjon fra domstol.no

Finnes det håp for min økonomi?

Er du boligeier, kan du søke om et boliglån med boligen som sikkerhet.

Dette kan være enklere enn å leve med minimalt til livsopphold. Søk i dag.
Gjeldsordning med Norsk Refinansiering

Hvordan fungerer en gjeldsordning?

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom skyldner som har gjeld og kreditorene om å betale ned gjelden din over en gitt periode, som hovedregel fem år. Intensjonen med ordningen er at skyldner skal få kontroll og hjelp til å rydde opp i økonomien din. 
 

Frivillig gjeldsordning

Dette er en avtale som inngås mellom en person og deres kreditorer frivillig, uten noen form for tvang. Formålet for kreditorene frivillig gjeldsordning er å hjelpe en person til å betale sin gjeld på en måte som passer bedre til personens økonomiske problem.

Frivillig ordning kan være et godt alternativ for personer som har problemer med å betale sine kreditorer, men som fortsatt har mulighet til å betale noe av gjelden sin. Dersom man ikke har mulighet til å få en frivillig ordning, kan tvungen ordning bli et aternativ...
 

Tvungen gjeldsordning

Dette er også kjent som gjeldsforhandling, og er en form for gjeldsordning som inngås på tvang, vanligvis etter at en person har søkt om å få innvilget dette gjennom en rettslig prosess. Tvungen gjeldsordning kan være et alternativ for personer som ikke har mulighet til å betale noe av gjelden sin, og hvis kreditorene ikke vil inngå en frivillig gjeldsordning.

Tvungen gjeldsordning kan kun innvilges av en domstol, og forutsetter at personen har gått gjennom en grundig økonomisk vurdering.

I en tvungen gjeldsordning vil en person bli utnevnt en gjeldsordningsfullmektig, som skal hjelpe personen med å forhandle med kreditorene og sørge for at avtalen overholdes. Gjeldsordningsfullmektigen vil også sørge for at personen følger de betingelsene som er satt for gjeldsordningen, for eksempel ved å sørge for at gjelden blir betalt i tråd med avtalen.

 

Gjeldsordning NAV

Kommunene er pålagt gjennom lov å tilby økonomisk hjelp sine innbyggere. Som regel har alle kommuner denne funksjonen gjennom sitt nav kontor. Her kan du få hjelp med å ta kontakt kreditoren ved å sende brev eller e post.

Vi vil gjøre oppmerksom på at dette er tjenester som er svært belastet med mange mennesker som tar kontakt. Derfor tar det ofte lang tid å få svar på henvendelsene.

 

Kan namsmannen slette gjeld?

Det er namsmannen som er ansvarlig for gjeldsordning, og du kan kontakte namsmannen for alt som har med gjeldsordning å gjøre. Det betyr at det er namsmannen som vil sette opp et budsjett for deg, basert på opplysninger du gir om din økonomi. Det er slik at namsmannen følger forskrift om livsoppholdssatser. Disse satsene og slik gjeldsordningsloven fungerer, gir deg et meget edruelig budsjett, og det er minimalt å leve på i hele perioden.

Videre beregnes din nettoinntekt trukket fra disse edruelige levekostnadene, og slik kommer man fram til overskuddslikviditeten. Du vil da bli trukket dette beløpet som en fast månedlig sum fra din inntekt, som deretter blir fordelt til dine kreditorer.
 

Blir gjeld slettet etter 5 år?

Hvis du fullfører gjeldsordningen, vil hele eller deler av gjelden din bli slettet. Det er viktig å merke seg at ordningen kan ha en negativ innvirkning på din kredittverdighet.

Gjeldsordning regler

I Norge reguleres gjeldsordninger av gjeldsordningsloven, som ble vedtatt i 1998. Ifølge loven kan en gjeldsordning bare gjennomføres dersom det er sannsynlig at gjelden ikke vil kunne betales innen rimelig tid på annen måte. For å søke om en gjeldsordning må du ha en økonomisk situasjon som gjør at du ikke kan betale gjelden din som den er planlagt å bli betalt. Dette kan for eksempel være at du har en lav inntekt, høye utgifter eller begge deler
 

Vilkår for gjeldsordning

  1. Du være varig ute av stand til å betale regningene dine. Dette betyr at dine gjeldsproblemer må være av permanent karakter og at man ikke får betalt ned gjelden i noen overskuelig fremtid.

  2. Du ha forsøkt å få til en betalingsplan sammen med kreditorene dine (gjeldsforhandling).

  3. Det ikke «virke støtende» for andre at du har fått ordningen. Det kan for eksempel fremstå «støtende» at man får ordning dersom man har mye skattegjeld, eller gjeld fra kriminelle handlinger.

  4. Det er krav om at du ikke har mye gjeld som nylig er tatt opp – med andre ord om du nylig har tatt opp blant annet forbruksgjeld. Det stilles derfor krav om at et minimum av halvparten av gjelden må være eldre enn 2 år for å få innvilget søknaden.

Gjeldsordning med Norsk Refinansiering

Kan du unngå gjeldsordning?

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon og har problemer med å betale regninger, finnes det mulige løsninger.

Det viktigste du kan gjøre for din økonomi og fremtid er å få oversikt over din gjeld og begynne å se på løsninger. La oss hjelpe deg.

Hvor mye gjeld må man ha for å få gjeldsordning?

Det finnes ingen fastsatt grense for hvor mye gjeld man må ha for å kunne søke om en gjeldsordning. I stedet vil gjeldsordningsinstitusjonen vurdere din økonomiske situasjon, og hovedkriteriet som vurderes er om du er varig ute av stand til å betjene gjelden din.

Dette betyr at du har en økonomisk situasjon som gjør at du ikke kan betale gjelden din som den er planlagt å bli betalt. Dette kan for eksempel være at du har en lav inntekt, høye utgifter eller begge deler

Gjeldsordning satser å leve for

For å beregne om du kvalifiserer, bruker namsmannen forskrift om livsopphold. Livsoppholdssatser er beløp som fastsettes av myndighetene for å dekke de grunnleggende behovene til en person eller en familie. De brukes som en del av beregningen av gjeldsordninger så vel som lønnstrekk. Livsoppholdssatsene tar hensyn til ulike faktorer som alder, familiestørrelse og bostedsområde.

Målet med livsoppholdssatsene er å sikre at personer og familier har de midlene de trenger for å dekke sine grunnleggende behov, slik som mat, klær, bolig og andre nødvendigheter. Satsene er kjent for å være svært nøkterne.
 

Livsoppholdssatser gjeldsordning:

a. Enslig skyldner kr 9 758 per måned
b. Gift eller samboende skyldner kr 8 263 per måned
c. Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer kr 16 526 per måned.

Tilleggssatser for de som forsørger barn:
a. kr 3 123 per måned for barn som ikke har fylt 6 år,
b. kr 4 142 per måned for barn mellom 6 og 10 år,
c. kr 5 230 per måned for barn fra 11 år og over.
 

Livsopphold gjeldsordning

Satsene for livsopphold er de minste beløpene som fastsettes av staten for å dekke de mest grunnleggende behovene til en person eller en familie. Disse satsene tar høyde for utgifter som mat, klær, husly, strøm og vann, samt noen få andre kostnader.

Satsene for livsopphold er ofte svært lave og kan være vanskelige for en person eller familie å leve på. Dette skyldes at satsene er beregnet for å dekke de mest grunnleggende behovene, og ikke for å dekke andre utgifter som for eksempel transport, fritidsaktiviteter, helsekostnader og lignende. Det kan derfor kreve stor omstilling for en person eller familie for å klare å leve på satsene for livsopphold alene.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Hvilke muligheter har jeg før gjeldssanering?

Hva er gjeldssanering?

Hvordan går jeg frem for å søke om gjeldssanering?

Hvem kan få gjeldssanering?

Hva er mine rettigheter under gjeldssanering?

Hva skjer når jeg er ferdig med gjeldsordningen?

Hvordan fungerer gjeldssanering i praksis?

gruppebilde-norsk-refinansiering-5

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.
https://www.svea.com
Vi hjelper deg med
Refinansiering lån Norsk Refinansiering
Refinansiering lån
Refinansiering lån
Inkasso Norsk Refinansiering
Inkasso / betalingsanmerkning
Inkasso
tvangssalg Norsk Refinansiering
Tvangssalg
Tvangssalg
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30


Tilbake til toppen

 
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Trelastgata 21, 0191 Oslo


post@norskrefinansiering.no
21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 6,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.009.071, totalt 4.009.071