chatsimple Utleggsforretning og utlegg| Vi kan hjelpe deg å bli kvitt utlegg
nr-logo-hvit

Utleggsforretning og utlegg­ Vi kan hjelpe deg å bli kvitt utlegg

Har du fått varsel om utleggsforretning fra namsmannen? Vi hjelper deg slik at du slipper lønnstrekk og tvangssalg, og kan bruke energi og krefter på andre ting.

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere dyre utleggsforretninger, forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Hva er økonomiske problemer?

Hva er utleggsforretning?

En utleggsforretning er et formalisert møte hvor man avgjør hvordan det du skylder skal kreves inn.

I de fleste tilfellene vil dette "møtet" gjøre at du får betalingsanmerkning, noe som kan få store konsekvenser for deg økonomisk.

Det som praktist talt skjer er at namsmannen vurderer en person som har utestående krav. Vurderingen gjøres for å beslutte om det utestående kravet skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller en kombinasjon av begge deler.

Når du får varsel om utleggsforretning er det to valg. Å få denne avsluttet ved å betale inn kravet som ligger bak, alternativt at utleggsforretningen blir avholdt som normalt. Da risikerer man utleggstrekk og utleggspant.

Utleggsforretning - Norsk Refinansiering

Hva er utleggstrekk?

Når en skyldner ikke betaler det de skylder, kan kreditor sende et varsel om tvangsfullbyrdelse for å kreve inn gjelden. Hvis skyldneren fortsatt ikke betaler innen 14 dager etter å ha mottatt varselet, kan kreditor ta affære ved å ta pant i skyldnerens formuesgoder. Dette kan inkludere pant i eiendelene som biler, smykker eller andre formuesgoder som verdipapirer.

Hvis pengene på konto ikke dekker gjelden, kan kreditor også vurdere å ta utlegg eller utleggspant i fast eiendom, som hus eller leiligheter. For å formalisere denne prosessen, avholder en utleggsforretning der en namsmann eller annen offentlig tjenestemann vurderer hva som kan tas i pant. Hvis det ikke finnes noen eiendeler å ta pant i, vil resultatet være intet til utlegg, noe som betyr at kreditor ikke kan hente inn noen verdier for å dekke gjelden.

Et utleggstrekk er et potensielt utfall av en utleggsforretning. Dette innebærer at arbeidsgiver/NAV blir pålagt av namsmannen (politiet) og trekke et bestemt beløp av din inntekt. Du kan lese mer om dette på vår side om lønnstrekk. Utleggstrekk er et trekk i lønn eller trygd (gjelder også feriepenger).

Du blir da trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV. Dette er en måte å få inn penger på for kreditorer som skylder penger, og det er ikke noe man kan unngå. Du kan også få utleggstrekk NAV.

Det er meget ubehagelig å ha et inkasso trekk i lønn fordi det reduserer evnen i din personlige økonomi betraktelig. Beregningen som legges til grunn for hvor høyt utleggstrekk du skal ha, er statens gjeldende satser. Disse er kjent for å være konservative så med et utleggstrekk, blir det ikke så mye penger igjen etter utleggstrekket er gjort.

Det at det er lite penger igjen etter utleggstrekket er gjort, gjør ofte at man sliter med å betale andre lån og regninger. Dette gjør at disse kravene blir misligholdt, noe som igjen fører til at man får betalingsanmerkninger og nye trekk på lønnen. Som man forstår blir dette en negativ spiral det er vanskelig å komme ut av, uten å få hjelp gjennom et lån.

Hva er utleggspant?

Utleggspant er det andre potensielle utfallet av en utleggsforretning. Et utleggspant betyr at den du skylder penger (kreditor) får pant i et av dine formuesgoder.

Dette kan blant annet være bolig, bil eller annen eiendom. Dette betyr at formuesgodet står i fare for tvangssalg for å dekke inn gjelden til kreditor.

Gratis hjelp til å unngå tvangssalg

Dersom du er i en situasjon der det er fare for tvangssalg anbefaler vi å ta kontakt med Norsk Refinansiering som kan tilby gratis hjelp til å unngå tvangssalg.

Det er begrensninger på hva det er lov å ta utleggspant i. Eksempelvis er objekter som trengs ift inntektervervelse og ting med spesiell verdi for skyldner untatt fra utleggspant.

Hvordan komme ut av økonomisk uføre?
Hvordan få hjelp til å betale gjeld? - Norsk REfinansiering

Hvilke konsekvenser får utleggsforretning?

Som nevnt kan dette få store konsekvenser for deg økonomisk. Blan annet kan du få en betalingsanmerkning, noe som gjør at det blir vanskeligere å låne penger i de ordinære bankene.

I tillegg kan utleggspant gi kreditor et såkalt tvangsgrunnlag, som igjen kan føre til tvangssalg av formuesgoder du eier, noe som også kan få store konsekvenser for deg.

Ved tvangssalg oppnår man nemlig langt lavere pris, enn om eiendelene blir solgt på det åpne markedet.

Tar man bolig som eksempel, kan prisen bli så mye som 20-40% lavere enn om man selger prisen frivillig. Dette kommer an på hvor man bor, hva slags type bolig man har, og timingen i markedet der og da. Som alle skjønner er det svært viktig å unngå denne prosessen, da de økonomiske konsekvensene kan bli enorme.

Vi anbefaler derfor at dersom man ikke har penger til å gjøre opp kravet bak, og man samtidig har formuesgoder som bolig eller lignende, at man da bør gjøre en refinansiering med sikkerhet i bolig. På den måten blir du kvitt utleggsforretningen, og hindrer utleggspant, som igjen gjør at boligen kan bli begjært tvangssolgt.

Hvordan kan jeg stoppe utleggsforretning?

Den enkleste måten å stoppe en utleggsforretning er ved å betale kravet som ligger bak. Dette kan gjøres med midler du har tilgjengelig eller ved refinansiering av lån der det utestående kravet er en del av refinansieringen.
Ved å gjøre dette unngår du lønnstrekk eller utleggspant som igjen kan føre til tvangssalg. Vi i Norsk Refinansiering har lang erfaring med å refinansiere krav for at man skal bli kvitt begjæring om utlegg.

Vi ser daglig gleden av mennesker som har blitt kvitt sinte brev fra kreditorer og namsmann (politiet), og som får en helt ny hverdag. Dersom du eier bolig, og har en kommende utleggsforretning, vil vi anbefale deg å ta kontakt så fort som mulig, slik at vi sammen kan løse dine utfordringer.

Refinansieirng av utleggspant og utleggsforretning

Refinansiering av lån og usikret gjeld er et alternativ for deg som befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon med mye usikret gjeld, og som ønsker å få kontroll over dine månedlige kostnader. Refinansiering av lån innebærer at man samler dyre kredittkort og forbrukslån i boliglån med lavere månedlige kostnader. Dermed får man kun ett lån og én regning å forholde seg til hver måned.

Vi tilbyr enkle løsninger og godt samarbeid med deg slik at vi kan hjelpe deg videre med dine mål og drømmer. Les mer om lån med inkasso

Dette er en super mulighet for å rette opp i en tøff økonomisk situasjon å bli kvitt gjelden. Hvis du har spørsmål, send inn slknad eller ta kontakt med oss på e post post@norskrefinansiering.no

Fordeler med refinansiering  

  • Du får bedre oversikt over økonomien din

  • Lavere kostnader og betale hver måned

  • Starte på nytt ved å bli kvitt utlegg, lønnstrekk, betalingsanmerkninger og inkassosaker

Vi kan hjelpe deg som

  • Har utleggspant eller fått varsel om utleggsforretning.

  • Har betalingsanmerkninger eller inkasso.

  • Kan stille sikkerhet i bolig eller annen eiendom


Vi kan hjelpe deg selv om du har utlegg, betalingsanmerkninger, lønnstrekk eller inkasso.

Vi samarbeider faktisk med banker som spesialiserer seg i lån for personer med en spesielt vanskelige og utfordrende økonomiske situasjoner. Disse bankene kan strekke seg lenger enn ordinære banker for å finne en løsning tilpasset din situasjon.

Begj%C3%A6ring-om-tvangsdekning

Begjæring om tvangsdekning

Hvem-kan-begj%C3%A6re-tvangssalg-av-bolig

Hvem kan begjære tvangssalg av bolig?

Kj%C3%B8pe%20ut%20samboer%20etter%20brudd

Kjøpe ut samboer etter brudd

5%20m%C3%A5ter%20%C3%A5%20unng%C3%A5%20tvangssalg%20av%20bolig

5 måter å unngå tvangssalg av bolig

Ofte stilte spørsmål om lån til økonomiske problemer (FAQ):

Hva er en utleggsforretning? 

Hvor lang tid fra utleggsforretning til tvangssalg? 

Må jeg møte opp når utleggsforretning gjøres hos namsmannen? 

Hvilke konsekvenser får utleggsforretninger for ektefelle/samboer?
Hvorfor refinansiere?
Hva er refinansiering? 
Hvordan søker jeg om refinansiering?
Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?
Hvor mye kan jeg refinansiere?
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
16-9-red-9046-norsk-refinansiering

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.

Våre saksbehandlere har lang erfaring med å hjelpe andre som har havnet i økonomisk uføre, så lenge du kan stille sikkerhet i bolig eller hytte. Ta kontakt på e post post@norskrefinansiering.no eller send inn en søknad i dag.


Tilbake til toppen

 
topp
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.