chatsimple Hvem kan begjære tvangssalg av bolig? - Norsk Refinansiering
nr-logo-hvit

Hvem kan begjære tvangssalg av bolig? En komplett guide!

I denne artikkelen går vi gjennom alt om hvem som kan begjære tvangssalg av bolig.

Vi vil også hjelpe dere med å refinansiering, slik at du kan unngå tvangssalg og beholde boligen din.

 

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)

Inkasso: Det første skrittet mot tvangssalg

Når et lån misligholdes, og betalinger ikke innfris, blir gjelden ofte overført til et inkassobyrå. Inkassobyrået vil da forsøke å inndrive gjelden på vegne av kreditor.

Dersom dette ikke fører frem, kan kreditor ta saken videre til rettslige skritt, ved å sende begjæring om tvangsdekning av eiendeler.

 

Rettslige skritt: Varsel om tvangssalg

Før et tvangssalg kan finne sted, skal skyldner motta et varsel og begjæring om tvangssalg. Varselet skal gi informasjon om gjelden, og skyldner får en frist til å innfri kravet eller komme med innsigelser.

Dette varselet er en viktig del av prosessen og skal sikre at alle parter er informert om situasjonen før den eskalerer videre.

Få gratis hjelp med lån for å stoppe tvangssalg

Thibbo hjelper deg med lån for å stoppe tvangssalg

I Norsk Refinansiering gir vi deg gratis hjelp med  lån for å stoppe tvangssalg!

Thibbo er ekspert på lån, og har lang ekspertise på å unngå tvangssalg.

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg gjennom prosessen. Helt gratis!

Årsaker til tvangssalg - Gyldige tvangsgrunnlag

Det finnes flere tvangssalg regler som kan føre til et tvangssalg, men i alle tilfeller skal det være et gyldig tvangsgrunnlag som ligger til grunn.

Noen av de vanligste tvanggsgrunnlagene inkluderer:

 • Langvarig mislighold av lån 

  Langvarig mislighold av lån er en av de mest kritiske økonomiske situasjonene en huseier kan oppleve. Dette oppstår når lånets betalinger utelates over lengre tid (som regel minimum 3 måneder), og huseieren ikke klarer å oppfylle de finansielle forpliktelsene sine. Dette gir banken et gyldig tvangsgrunnlag, og kan derfor starte en rettslig prosess.

 • Utleggspant fra ubetalte regninger

  Utleggspant fra ubetalte regninger kommer av at den du skylder penger kjører innkassoløpet gjennom et inkassoselskap. Dette kan føre til en utleggsforretning som kan gi et uttleggspant. Et utleggspant kan igjen medføre tvangssalg når kreditorene tar pant i eiendommen som sikkerhet for gjelden. Dette gir kreditorene rett til å begære tvangsdekning for å dekke det skyldige beløpet dersom gjelden ikke blir betalt.

 • Udekkede felleskostnader i borettslag eller sameie

  Udekkede felleskostnader i borettslag eller sameie er avgifter som dekker alt fra vedlikehold og drift til forsikring av fellesarealene. Når en beboer unnlater å betale sin del, kan dette føre til at borettslaget eller sameiet ikke har nok midler til nødvendige utgifter, noe som kan resultere i rettslige tiltak. Hvis slike kostnader forblir ubetalt over tid, kan borettslaget eller sameiet, gjennom et inkassobyrå eller direkte via namsmyndighetene, kreve tvangssalg av den skyldiges bolig som en siste utvei for å dekke det utestående beløpet.

 • Uenigheter om fordeling etter samlivsbrudd

  Når mennesker går fra hverandre, og eiendeler skal fordeles, kan det oppstå uenigheter. Dette kan ofte lede til tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd, fordi partene ike blir enige om fordeling av felles eiendeler og gjeld. Dersom uenighetene vedvarer kan begge parter kreve tvangssalg av bolig.

 • Legalpant eksempelvis ubetalte kommunale avgifter

  Legalpant for ubetalte kommunale avgifter kan utløse tvangssalg da kommunen har rett til å kreve sikkerhet i eiendommen for ubetalte avgifter. Dette betyr at ubetalte avgifter som renovasjon, vann og avløp kan føre til at kommunen begjærer tvangssalg.

 

Alternativer til tvangssalg

Det finnes alternativer til tvangssalg som kan være til nytte for skyldnere. 

I Norsk Refinansiering tilbyr vi gratis hjelp til å unngå tvangssalg, så ikke nøl med å ta kontakt.


Omstartslån

Det mest populære alternativet er å søke om et omstartslån, noe som kan samle gjeld og potensielt stoppe prosessen med tvangssalg.

Å forstå alle tilgjengelige alternativer er viktig for å ta informerte beslutninger om din økonomiske fremtid.


Økonomisk rådgivning

Det er viktig å søke økonomisk rådgivning tidlig i prosessen. Norsk Refinansiering tilbyr hjelp med å restrukturere gjeld gjennom refinansiering ved tvangssalg, noe som kan være en løsning for å forbedre din økonomiske situasjon og gir deg bedre muligheter for å beholde boligen.

Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30

Oppsummering

Tvangssalg av bolig er en alvorlig sak som berører mange mennesker. Men med riktig kunnskap og støtte, kan mange finne veier for å unngå denne siste utveien. Det er viktig å handle tidlig og søke profesjonell hjelp for å forstå alle alternativene som er tilgjengelige.

Husk at det alltid er håp og hjelp å finne, og at det finnes ressurser som Norsk Refinansiering for de som trenger veiledning gjennom denne vanskelige tiden. Vi kjenner til de mest fleksible finansieringsløsningene, så send inn en lånesøknad i dag.

Tvangssalg er aldri enkelt, men med riktig tilnærming og støtte, er det mulig å komme seg gjennom prosessen og bygge en ny økonomisk fremtid.

Husk at du ikke er alene, og at det finnes mennesker og tjenester klare til å bistå deg på veien mot økonomisk bedring.

 
Få gratis hjelp til lån ved tvangssalg

Få gratis hjelp til lån ved tvangssalg

I Norsk Refinansiering gir vi deg gratis hjelp med lån til å stoppe tvangssalg av bolig.

Vi er eksperter på lån, og kan hjelpe deg med svært fleksible låneløsninger.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd:

Hvem begjærer tvangssalg? 

Hvem kan kreve tvangssalg av bolig? 

Kan tvangssalg stoppes? 

Hvor lang tid fra utleggsforretning til tvangssalg? 

Hva skjer hvis huset blir tvangssolgt?