chatsimple Trekk i lønn | Få hjelp til å stoppe lønnstrekk med refinansiering
nr-logo-hvit

Trekk i lønn

Få gratis hjelp og stopp lønnstrekk og trekk i lønn

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere trekk i lønn, forbrukslån og kreditter med pant i bolig.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
soknad-laan-norsk-refinansiering
Fyll ut søknad
Send søknad
raadgiver-norsk-refinansiering
Få hjelp av rådgiver
Kontakt oss
bank-norsk-refinansiering
Vi forhandler med bankene
Signer lån for refinansiering - Norsk Refinansiering
Signer låneavtale
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Camilla%20Berg%20Johnsen
Publisert: 03.04.2023

Skrevet av Camilla Berg Johnsen | Senior saksbehandler 
99386005 | E-post | Linkedin
Camilla Berg Johnsen

Trekk i lønn

Vi skriver om lønnstrekk og trekk i lønn. Vi håper du får svar på spørsmål du har. I Norsk Refinansiering har vi god kompetanse, og du er velkommen til å ta kontakt.

Ønsker du å stoppe et lønnstrekk må du finne en løsning for å dekke kravet som er sendt til utleggsforretning og fått lønnstrekk. Det finnes ingen andre måter enn å skaffe pengene for å stoppe lønnstrekk.

Hvis du eier bolig så kan du stoppe trekk i lønn ved å låne på boligen. Det finnes banker som gir lån med betalingsanmerkninger og Norsk Refinansiering har god dialog med bankene. VI jobber med banker som gir lån når andre banker sier nei.

 

Hva er trekk i lønn?

Trekk i lønn starter med utestående krav som på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale, som ikke blir betalt. En slik skriftlig avtale som forhånd er fastsatt kan eksempelvis være avtalte husleie eller kantinekostnader.

Når kravet fastsatt ved skriftlig avtale ikke blir betalt har kreditor i Norge anledning til å be namsmannen om å tvangsinndrive, der en av metodene er trekk i lønn og lønnstrekk.

Dette er en prosess med formalkrav, og ved utleggstrekk namsmannen, er det namsmannen som bestemmer om det skal bli et trekk i lønn og feriepenger, og er de som har adgang til å gjøre avtale om trekk i lønn og feriepenger. Skriftlig avtale må dokumenteres, og det er flere formalkrav forbundet med lønnstrekk og trekk i arbeidstakers lønn.


Etn avtale om trekk i lønn og lønnstrekk er det at namsmannen pålegger arbeidsgiver å trekke et bestemt beløp fra arbeidstakers lønn. Det er strenge regler for lønnstrekk som reguleres i Tvangsfullbyrdelsesloven, og namsmannen må ta hensyn til dette.​

Et trekk i arbeidstakers lønn kan også gjøres dersom arbeidstaker skriftlig erkjenner trekk av arbeidsgiver. Når arbeidstaker skriftlig erkjenner trekk fra arbeidsgiver, ligger det som regel en episode bak, som for eksempel erstatning for skade eller lignende. En erstatning for skade er den mest vanlige "frivillige ordningen".

Hvorfor får man lønnstrekk?

Når man skylder penger og dette kravet forblir uoppgjort, er det slik at kreditor kan drive inn pengene ved tvang.

Grunnen til at man får lønnstrekk er at økonomiske krav forblir uoppgjort og kreditor (den som har krav på pengene) begjærer inndrivelse ved tvang.

Condictio indebiti

Condictio indebiti er en sivilrettslig regel med utspring i romerretten som sier at tilbakebetaling kan kreves når en ytelse har blitt ytt uten at det har foreligget en rettslig forpliktelse.

Vilkårene er at yteren må ha vært uforpliktet og at vedkommende må ha en unnskyldelig villfarelse. Condictio indebiti er grunnregelen som senere har ført til lønnstrekk.

Gratis skreddersydd guide til Lønnstrekk
Få tilsendt skreddersydd guide om lønnstrekk helt gratis

Tast inn din informasjon og få guiden tilsendt med en gang!

Hvordan fungerer lønnstrekk?

Når man skylder penger og dette kravet ikke blir betalt, har kreditor anledning til å begjære tvangsinndrivelse av kravet ved lønnstrekk. Kreditor må da følge inkassoløpet og må ta hensyn til strenge formalkrav. Det er flere steg i denne prosessen blant annet purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring. I tillegg må det opprinnelige kravet være fastsatt ved skriftlig avtale.


Når disse stegene gjennomgås kan kreditor til slutt be om å tvangsinndrivelse. Dette kan bli tvangssalg av bolig eller bil, samt foreta trekk i lønn og feriepenger.

Namsmannen (Politiet) gjør da en vurdering av hvilken løsning som er best av tvangssalg eller lønnstrekk. Samfunnet ønsker ikke tvangssalg, så dersom man kan gjøre trekk i lønn og feriepenger som er fastasatt ved skriftlig avtale er dette den beste løsningen.

Gratis hjelp til å unngå tvangssalg av bolig

Dersom du befinner deg i en situasjon der det er risiko for tvangssalg av boligen din, vil vi at du skal vite at vi i Norsk Refinansiering tilbyr gratis hjelp til å unngå tvangssalg. Ta kontak i dag, så du slipper å stå i dette alene.

Namsmannen sender brev

Videre sender namsmannen ut brev for å kartlegge inntekter og kostnader. Dette er for å gjøre beregningen som sikrer at du har nok til å betale satsene for nødvendig livsopphold.

Overskuddslikviditeten bestemmes og dette beløpet er det som skal trekkes av lønnen ved lønnstrekk. Det er viktig å svare på brevet fra namsmannen slik at man ikke får feil trekkbeløp, eller at man får flere trekk noe du kan lese om i vår artikkel kan man få flere lønnstrekk?
Namsmannen sender da ordre til arbeidsgiveren og ber arbeidsgiver gjøre trekk i lønn fra arbeidstakers lønn.

Trekk i lønn

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig, for å bli kvitt lønnstrekk, dyre lån og kreditter. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.

 

 

 

Hvordan stoppe lønnstrekk?


Vi har skrevet en egen artikkel som heter 5 måter å stoppe lønnstrekk og trekk i lønn. Her kan du lese om hvordan det er mulig å stoppe trekket.

Har du for høyt trekk i lønn?

Når det foretas lønnstrekk av arbeidtakers lønn sendes det opplysninger om deg som brukes i beregningen av hvilket beløp som skal trekkes. De som er ansvarlige for å gjøre trekk i lønn og feriepenger (namsmannen, statens innkrevingssentral, Skatteetaten) bruker opplysninger fra tidligere år.


Du kan få for høyt lønnstrekk dersom inntektssituasjonen din er endret fra tidligere år, og du ikke har meldt inn disse endringene. Ved for høyt lønnstrekk kan du melde inn endringene i din økonomiske situasjon, slik den som trekker deg i lønn får anledning til å endre trekkbeløpet.

Les gjerne om hvordan å klage på lønnstrekk namsmannen.
 

Hvor mye er lovlig å foreta lønnstrekk på?

Gjeldsordningsloven inneholder veiledende satser som på forhånd er fastsatt for det som kalles nødvendig livsopphold. Dette betyr enkelt forklart at du skal ha igjen nok penger til å kunne betale nødvendinge kostnader som mat, strøm, husleie etc. Satsene som på forhånd er fastsatt av regjeringen.


Hvor mye som trekkes i lønn bestemmes av de statlige satsene for livsopphold samt skyldners netto inntekt. Skyldner skal ha rest netto inntekt tilsvarende kostnader til nødvendig livsopphold.

Du kan bruke vår Lønnstrekk kalkulator for å beregne ditt lønnstrekk du skal ha.

 

Ofte stile spørsmål (FAQ):

Kan man bli trukket i lønn?

Hvem kan gjøre lønnstrekk?

Hvor lenge kan man ha lønnstrekk?

E post: post@norskrefinansiering.no - e post

Sjekk ut vår video som gir deg tips om 5 måter å stoppe lønnstrekk

Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30


Tilbake til toppen

 
topp
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.