chatsimple Hva skal livsopphold dekke? Her får du full oversikt!
nr-logo-hvit

Hva skal livsopphold dekke? Her får du full oversikt!

Livsopphold er et ord vi ofte hører, men hva betyr det egentlig? Og enda viktigere, hva skal det dekke? I denne artikkelen vil vi gå dypt inn i emnet og gi deg all informasjonen du trenger.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
soknad-laan-norsk-refinansiering
Fyll ut søknad
Send søknad
raadgiver-norsk-refinansiering
Få hjelp av rådgiver
Kontakt oss
bank-norsk-refinansiering
Vi forhandler med bankene
Signer lån for refinansiering - Norsk Refinansiering
Signer låneavtale
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Camilla%20Berg%20Johnsen
Publisert: 16.11.2022

Skrevet av Camilla Berg Johnsen | Senior saksbehandler 
99386005 | E-post | Linkedin
Camilla Berg Johnsen
Hva inngår i livsopphold?

Hva er livsopphold?

Livsopphold er en betegnelse på de økonomiske midlene som en person eller en familie trenger for å dekke sine grunnleggende behov.

Dette inkluderer utgifter til mat, klær, bolig, personlig pleie og andre nødvendigheter. Hvert år justeres satsene iht konsumprisindeksen. De satsene blir gjeldende fra 1. juli hvert år.

Vi har laget en kalkulator der du kan sjekke dine satser for livsopphold.

Hvorfor er livsopphold viktig?

Livsopphold er viktig for å sikre at alle har tilgang til de mest grunnleggende behovene i livet. Uten tilstrekkelige midler til å dekke disse behovene, kan det være vanskelig å opprettholde en akseptabel levestandard. Livsopphold er også viktig for å sikre at alle har muligheter til å delta i samfunnet og ta del i arbeidslivet.

Livsoppholdsbegrensningen er spesielt viktig i innkreving og økonomiske beregninger. Denne beregningen legges blant annet til grunn når offentlige etater skal beregne lønnstrekk, og når namsmyndigheten regner på gjennomføring av gjeldsordning.

Hva inngår i livsopphold?

Livsopphold inkluderer en rekke forskjellige utgifter, og er delt inn i tre hovedkategorier, generelle utgifter, boutgifter og utgifter til barn.
 

Generelle utgifter

 

Under generelle utgifter er det fastsatt bestemte satser basert på sivilstatus. Dette er satser som det ikke er mulig å forhandle på, og det spiller ingen rolle om du bruker mer eller mindre enn satsene. Beløpene må etterleves.


Satsene for generelle utgifter er ment å dekke følgende kategorier:

 • Mat og drikke
  Dette inkluderer alle typer matvarer, drikkevarer, måltider og snacks som forbrukes daglig.

 • Klær og sko
  Alle typer klær, fra hverdagsklær til spesialklær, samt forskjellige skotyper.

 • Personlig pleie
  Produkter og tjenester for kroppspleie, hudpleie, hårpleie, kosmetikk og hygiene.

 • Lek og mediebruk
  Utgifter til spill, leker, og underholdningsprodukter for barn og voksne. 

 • Husholdningsartikler
  Dette omfatter rengjøringsprodukter, kjøkkenredskaper, tekstiler og andre daglige nødvendigheter for hjemmet.

 • Møbler
  Alle typer møbler som sofaer, bord, stoler, senger, skap, og annet til hjemmeinnredning.

 • Mediebruk og fritid
  Utgifter til digitale abonnementer, musikk, bøker, kino, sport og hobbyaktiviteter. Typisk abonnementer som Netflix, Spotify og lignende.

 • Andre dagligvarer
  Dette kan inkludere diverse produkter som ikke faller inn under de andre kategoriene, som for eksempel batterier, lyspærer, og mindre hverdagsvarer.

Boutgifter og utleggstrekk

Under boutgifter ligger det meste som har med boligen å gjøre. I beregningen er det et vesentlig poeng, at boutgiftene skal være konservative. Det betyr at dersom du leier eller eier en dyr bolig, så kan det bli krevd at du skaffer en billigere bolig.

Her er kategoriene som ligger under boutgifter:

 • Husleie
  Månedlig eller årlig betaling for å bo i en eiendom som man ikke eier.

 • Boliglån kostnad
  Månedlige avdrag, inkludert renter og eventuelle gebyrer, for et lån tatt opp for å kjøpe bolig.

 • Kommunale avgifter/renovasjon
  Betalinger til kommunen for tjenester som vann, avløp, søppelhenting og andre lokale tjenester.

 • Utgifter til barnepass/SFO
  Kostnader forbundet med å ha barn i barnehage, skolefritidsordning eller annen form for omsorg mens foreldrene jobber.

 • Boligforsikring (ekskl. innbo)
  Forsikringspremie for selve bygningen eller strukturen av boligen, uten innholdet.

 • Transport utover livsopphold
  Kostnader forbundet med reise som ikke dekkes av grunnleggende livsopphold, som for eksempel langdistansereiser, ferier eller luksusbiler.

 • Strøm utover livsopphold
  Elektriske kostnader som går utover det grunnleggende behovet for å drive et hjem, for eksempel ekstra oppvarming eller kjøling, luksusartikler osv.

 

Utgifter til barn

 

Utgifter til barn har i stor grad å gjøre med alderen på barna. Eldre barn er dyrere, og satsene påvirkes av alder.

 • Generelle satser
  Dette er standardiserte beløp som er fastsatt av Stortinget. Utgifter til barn har i stor grad å gjøre med alderen på barna. Eldre barn er dyrere, og satsene påvirkes kun av alder.

 • Utgifter til barnepass/SFO
  Kostnader forbundet med å ha barn i barnehage, skolefritidsordning eller annen form for omsorg mens foreldrene jobber. Dette kan inkludere månedlige avgifter, materialkostnader, og eventuelle ekstra aktivitetsavgifter.

Hvor mye penger skal man ha til livsopphold?

Her har vi laget en detaljert tabell som presenterer de historiske satsene i Norge. Tabellen gir vi en grundig oversikt over hvordan satsene har utviklet seg over tid og gir deg en klar innsikt i de satsene som er aktuelle i dag.

Enten du er på jakt etter tidligere satser eller de nyeste tallene, gir denne tabellen deg all den informasjonen du trenger for å forstå. Satsene i tabellen gjelder fra 1.juli 2023 - 1.juli 2024.

Livsoppholdssatser20232022202120202019201820172016
 Enslig skyldner10.412 kr9.758 9.174 9.3589.5428.6588.4638.289
 Ektefelle/samboere17.634 kr16.52615.54215.88416.18614.69014.33014.036
Samboende skyldner8.817 kr8.7637.7717.9428.0937.3457.1657.018
 Barn 0-5 år3.332 kr3.1233.0773.1543.2152.9152.7092.653
 Barn 6-10 år4.420 kr4.1424.1284.2294.3073.9063.5953.518
 Barn 11-14 år5.580 kr5.2305.1795.3035.3994.8974.5364.443
 Barn 15-17 år6.418 kr5.2306.2316.3776.4915.8884.5364.443
Hva skal livsopphold dekke?

Hvordan brukes satsene for livsopphold?

Satsene for livsopphold fastsettes av staten og er ment å være en veiledning for hva som anses som tilstrekkelig for å dekke grunnleggende behov. Satsene varierer om du er enslig eller har familie med barn.

Ofte brukes satser i forbindelse med lønnstrekk og gjeldsordning. Dersom du er i en slik situasjon finnes det mange løsninger for å få budsjettet til å gå rundt.

Føler du at satsene gir begrensede levemuligheter, kan man innfri krav ifm lønnstrekk og gjeldsordning, ved å tegne lån for å betale ut sine utestående krav.

Søk lån for å unngå lønnstrekk i dag!

Konklusjon

Livsopphold er de økonomiske midlene som en person eller en familie trenger for å dekke sine grunnleggende behov. Dette inkluderer utgifter til mat, klær, bolig, personlig pleie og andre nødvendigheter.

Satsene for livsopphold fastsettes av staten og er ment å være en veiledning for hva som anses som tilstrekkelig for å dekke grunnleggende behov. Satsene er fastlåste og kan ikke "forhandles" om.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Hva skal livsopphold dekke? 

Hva inngår i livsopphold? 

Hvor mye penger skal man ha til livsopphold? 

Hva er livsopphold for en voksen? 

Hva skal man leve for i måneden? 

Når øker livsopphold? 

Sjekk video som gir deg tips om 5 måter å stoppe lønnstrekk