Omstartslån

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra tradisjonelle banker

checked

Har betalingsanmerkninger/ inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Få en ny start på økonomien og rydd opp med omstartslån

Omstartslån med sikkerhet i bolig innebærer at man samler usikret, dyr kreditt- og forbruksgjeld i et større lån med pant i bolig. Lånet er et godt alternativ for å rydde opp i økonomien og gjenvinne kontrollen over sitt eget liv.


Skjemaet har 4 enkle steg, og tar 3 minutter å fylle ut

 

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Omstartslån med sikkerhet i bolig
Etter man har refinansiert med omstartslån står man igjen med kun ett lån og får derfor bedre oversikt over økonomien, lavere månedlige utgifter og kun én faktura å forholde seg til i måneden.

Det er mange som har gitt opp håpet om å få økonomien på rett kjøl etter avslag på avslag hos de ordinære bankene. Det som skiller Norsk Refinansiering fra andre aktører på markedet er at vi jobber med banker som strekker seg lengre enn vanlige banker gjør for å kunne hjelpe deg med refinansiering og lån med sikkerhet i bolig. Der andre banker sier nei er våre samarbeidspartnere villige til å ta økt risiko for å bistå. Vi samarbeider med de fremste banke i Norge, og disse spesialiserer seg i å hjelpe mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon, herunder mennesker med inkasso, betalingsanmerkninger og andre økonomiske utfordringer.

Hva er et omstartslån?

Et omstartslån er et lån som brukes til å betale ned betalingsanmerkninger, inkasso, regninger, forbrukslån, kredittkort og annen kostbar gjeld. Lånet er derfor en type refinansieringslån. Et slikt lån gir deg en ny "økonomisk" start, og du vil få en langt enklere hverdag med et lån å forholde deg til.

Navnet «omstartslån» er et relativt nytt bransjebegrep som brukes for å synliggjøre at det er en lånetype der bankene godtar å rydde opp i lån med betalingsanmerkning. Det betyr at selv om du har dårlig betalingshistorikk og betalingsanmerkninger fortsatt kan få starte med blanke ark.


 

Hva trenger jeg for å få et omstartslån?

Kravene for å få lånet er;

  1. ​Du må eie bolig eller ha en kausjonist som kan stille sin bolig som sikkerhet.
  2. Husholdningens inntekt må være slik at du har råd til å betjene lånet
  3. Boligens verdi må være høy nok til å kunne bake inn gjelden.

 

Hvilken rente får jeg på omstartslån?

Renten på et lån som dette er en del høyere enn et ordinært boliglån. Grunnen til dette er at banker setter rente etter risikoen som enhver kunde har, og at kunder med inkasso og betalingsanmerkninger har høyere risiko. Hvilken rente du får er avhengig av din unike situasjon, men renten på lånet vil ligge mellom 3 % og 10 %. Sammenligner man renten med et ordinært boliglån er den noe høy, men sammenligner man renten med inkassosaker, forbrukslån og kredittkort, så ser man at besparelsen er enorm.
Renten blir satt etter bankens egne regler, og de største faktorene er hvor god sikkerhet du har i boligen og hvor god inntekt du har. I gjennomsnitt ser betalingelsene på et slikt lån ut som dette;

 

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.659.238, totalt kr 3.659.238


 

Hvem kan få omstartslån?

Kravene for å få innvilget lån er at du eier egen bolig eller har mulighet for en kausjonist som kan stille sin bolig som sikkerhet. Utover dette er det en vurdering av inntekter i forhold til gjeldsmengde, samt en vurdering av gjeld i forhold til boligverdi.
Det er to hovedregler bankene forholder seg til;

  1. Lånebeløpet er innenfor 85 % av boligverdien

  2. ​Din totale lånemengde overstiger ikke 5 ganger din brutto årsinntekt
 

Hva skiller et omstartslån fra et ordinært boliglån?

De som søker om omstartslån har gjerne prøvd å søke om et ordinært boliglån, men har på grunn av, inkasso eller betalingsanmerkninger, fått avslag. Ordinære banker ønsker ikke å ta risikoen som et lån til en kunde med betalingsanmerkninger bringer. For at de ordinære bankene skal kunne oppretthold den lave renten de har, så må de være mer firkantet i sin vurdering av risiko. Derfor godtar de ofte ikke at kundene har forbrukslån, kredittkort, inkasso, betalignsanmerkninger og lignende.

 

Hvilke banker tilbyr omstartslån?

I Norsk Refinansiering er vi eksperter på lån. Vi har lang kompetanse på hvilke banker som er riktig i hvert enkelt tilfelle og vi anbefaler derfor at du søker lån gjennom oss. Da kan vi skreddersy din lånesøknad til banken som er best i ditt tilfelle. Banker som tilbyr denne typen lån er blant annet Bluestep, Kraft Bank, Svea, Instabank, My Bank, Bank 2, Balansebank (en del av Sandnes Sparebank) og Nordax Bank.
 

Hvor lang tid tar det å få omstartslån?

Lånene er ofte mer komplekse å vurdere enn ordinære boliglån og tar derfor noe lenger tid for banken. På grunn av betalingsanmerkninger, inkasso, forbrukslån og kredittkort, tar det lengre tid å innhente informasjonen som trengs i vurderinger. Når denne informasjonen er på plass tar vurderingen kun 1-2 dager.
Dersom du bidrar med mye av denne informasjonen til banken går det raskere og Norsk Refinansiering har utbetalt lån på 22 timer.


 

Hvor mye koster det å få et omstartslån?

Poenget med dette lånet er å få en ny start. Selv om lånet har nedbetalingstid opptil 30 år, ønsker omstartslånsbankene at du kommer videre til ordinære banker etter oppryddingen er gjort. Ofte må man vente et år for bli vurdert av ordinær bank, men mange flytter lånet før et år er gått.
På grunn av at lånet som regel raskt blir flyttet fra omstartslånbankene til ordinær boliglånsbank har banken som gir lånet behov for å sikre sin inntjening. Dette gjør bankene ved at et etableringsgebyr legges til lånesummen. Dette etableringsgebyret er som regel 4% av lånesummen.


 

Hvorfor har ikke ordinære banker omstartslån?

Ordinære banker ønsker ikke å risikere å tape penger ved å gi lån til kunder som harbetalingsanmerkninger forbrukslån, kredittkort, inkasso og lignende. For at de ordinære bankene skal kunne oppretthold den lave renten de har, så må de være mer firkantet i sin vurdering av risiko, og de gir derfor oftere avslag. Omstartslånsbankene derimot, er villige til å ta denne økte risikoen. Det er årsaken til at det er noe dyrere med slike lån enn i ordinære banker.

 

Hvordan søker jeg om et omstartslån?

For å søke om lån kan du trykke på knappen under å sende inn søknad.
soknad-laan-norsk-refinansiering
Fyll ut søknad
raadgiver-norsk-refinansiering
Få hjelp av rådgiver
bank-norsk-refinansiering
Vi forhandler med bankene
signer-laan-kontrakt-norsk-refinansiering
Signer låneavtale

5 gode grunner til å velge omstartslån?

 

1. Rydd i inkassosaker, betalingsanmerkninger og annen misligholdt gjeld
Når du har betalingsanmerkninger og inkassosaker er det slik at kredittscoren din blir dårligere for hver dag som går. I tillegg er det slik at kredittsjekk gjøres av mange forskjellige selskaper som for eksempel telefonabonnement-selskaper. Har du betalingsanmerkning får du derfor avslag på mobiltelefonabonnement. Vil du sjekke om du har betalingsanmerkninger kan du gjøre det kostnadsfritt hos Experian og Bisnode.


 
2. Lengre nedbetalingstid for lavere kostnader
Forbrukslån har som regel nedbetalingstid mellom 5-15 år. Saker som ligger hos inkassoselskaper må ofte betales ned på svært kort nedbetalingstid, helst under 5 år. Den korte nedbetalingstiden kombinert med en høy rente, fører til at terminbeløpet blir svært høy. Dette leder igjen til utfordringer med å opprettholde betalingsevnen til andre krav. Dette er en ond sirkel som gjør at flere krav havner hos inkassoselskaper og betalignsevnen blir dårligere og dårligere.

Fordi omstartslån har nedbetalingstid på opptil 30 år får du et langt lavere terminbeløp, slik at du har råd til å betjene gjelden.


 
3. Bedre oversikt med kun et lån å forholde deg til
Det kan være svært vanskelig å holde oversikten når man får mange regninger. Når det i tillegg kommer purringer, inkassovarsel og betalingsoppfprdringer på de samme regningene blir forvirringen komplett. Derfor er noe av det beste med å få innvilget et slikt lån at man får et lån å forholde seg til.

 
4. Lavere rente enn inkassosaker, forbruks- og kredittgjeld
I henhold til Gjeldsregisteret er gjennomsnittlig nominell rente 14,19% på forbrukslån, og renten på rammekreditter er nominelt 20,49% (median).

Dette betyr at renten kan bli 10-15%-poeng lavere enn dette. Regner man inn den forlengede nedbetalingstiden på det nye lånet, ser man at terminbeløpet blir langt lavere.

 
5. Høyere lånesum enn ordinære banker
Omstartslånsbankene er langt mer fleksible enn de ordinære bankene. Dette innebærer blant annet at bankene er villige til å beregne inntekter annerledes samt legge til grunn "mer risikable og kortsiktige" inntekter.
Fordi inntektsgrunnlaget blir høyere kan bankene også strekke lånebeløpet lenger enn ordinære banker. Dette gjør at man ofte får høyere lånebeløp, og dermed kan rydde opp i flere inkassosaker, forbrukslån eller kredittkort.

 
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
Omstartslån - Norsk Refinansiering

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.


Tilbake til toppen

 
Vi hjelper deg med
Refinansiering lån Norsk Refinansiering
Refinansiering lån
Inkasso Norsk Refinansiering
Inkasso / betalingsanmerkning
tvangssalg Norsk Refinansiering
Tvangssalg
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
kraftbank.no
bluestep-logo
bluestep.no
instabank-v3
instabank.no
mybank-logo
mybank.no
svea-logo
svea.com
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Toftes gate 56B, 0552 Oslo


post@norskrefinansiering.no
21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.659.238, totalt kr 3.659.238