chatsimple En guide med alt du bør vite om lønnstrekk
nr-logo-hvit

Lønnstrekk: En guide med alt du trenger å vite

I denne artikkelen går vi gjennom alle aspekter av trekk i lønn.
Vi vil gjerne hjelpe deg med refinansiere misligholdte krav med sikkerhet i bolig, slik at du kan beholde hele lønnen din.

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere betalingsanmerkninger, dyre forbrukslån og kreditter med pant i bolig.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Camilla%20Berg%20Johnsen
Publisert: 13.06.2023

Skrevet av Camilla Berg Johnsen | Senior saksbehandler 
99386005 | E-post | Linkedin
Camilla Berg Johnsen

Hvordan fungerer lønnstrekk?

Når man skylder penger og dette kravet ikke blir betalt, har kreditor (den du skylder penger) anledning til å begjære tvangsinndrivelse av kravet via trekk i lønn. Kreditor må da følge inkassoløpet og må ta hensyn til strenge formalkrav.

Et trekk i lønn kan også komme som et krav som erstatning for skade. Erstatning for skade er en av de vanligste kravene utenom lån og regninger.

Tvangsinndrivelse og tvangssalg

Når disse stegene gjennomgås kan kreditor til slutt be om å tvangsinndrivelse. Dette kan bli tvangssalg av bolig eller bil, samt trekk i lønn via arbeidsgiver. Er du i en slik situasjon bør du ta kontakt med oss for å få gratis hjelp til å unngå tvangssalg.

Namsmannen (Politiet) gjør da en vurdering av hvilken løsning som er best. Samfunnet ønsker ikke tvangssalg, så beste løsningen er trekk dersom trekk i lønn og feriepenger lar seg gjøre.

Namsmannen sender varsel

Videre sender namsmannen ut varsel om trekk i lønn for å kartlegge inntekter og kostnader. Dette er for å gjøre beregningen som sikrer at du har nok til å betale satsene for nødvendig livsopphold.

Overskuddslikviditeten bestemmes og dette beløpet er det som skal trekkes av lønnen.
Namsmannen sender da ordre til arbeidsgiveren og ber arbeidsgiver trekke beløpet fra skyldners lønn via arbeidsgiver.


Det er viktig å svare namsmannen på skjemaene som sendes, da disse påvirker hvor høyt ditt trekk blir. Svarer du ikke på skjemaene, kan det resultere i et trekksom er langt høyere enn det burde være. Man kan også risikere å få flere trekk i lønn, før man mottar lønnen noe du kan lese om på vår side kan man ha flere lønnstrekk.

Gratis skreddersydd guide til Lønnstrekk
Få tilsendt skreddersydd guide om lønnstrekk helt gratis

Tast inn din informasjon og få guiden tilsendt med en gang!


Hvorfor får man tvungen lønnstrekk?
 

Man får tvungen trekk i lønn dersom man skylder penger og dette kravet forblir uoppgjort. Dersom det foreligger et tvangsgrunnlag, så er det slik at kreditor kan drive inn pengene ved tvang. Dersom det ikke foreligger kan man klage på lønnstrekket.

De mest vanlige grunnene til at man får tvangstrekk i lønn er på grunn av inkasso, skatt eller gjeld.
 

Lønnstrekk gjeld

Trekk i lønn fra gjeld er en konsekvens av at man har ubetalt, gammel gjeld. Når man unnlater å betale tilbake det man skylder over lengre tid, kan kreditorer søke om å få utleggstrekk fra namsmannen for å sikre tilbakebetaling av gjelden.

Dette er en siste utvei for kreditorer som har forsøkt andre metoder for å kreve inn gjelden. Ved trekk i lønn blir en del av skyldnerens lønn holdt tilbake direkte fra arbeidsgiveren og overført til kreditor, inntil gjelden er fullstendig betalt.
 

Lønnstrekk skatt

Trekk i lønn kan innføres ved ubetalte skattekrav. Når en person unnlater å betale sine skatter innen de fastsatte fristene, vil skatteetaten først sende ut purringer og påminnelser. Dersom disse blir ignorert, og skattekravet ikke blir betalt, kan skattemyndighetene innføre trekk for å sikre innkreving av det utestående beløpet.

Ved å innføre utleggstrekk skatt, blir en bestemt del av skyldnerens lønn holdt tilbake hver måned og overført direkte til skattemyndighetene inntil det utestående skattekravet er fullstendig betalt. Det er derfor av ytterste viktighet å sørge for å betale skattekrav i tide for å unngå slike strenge tiltak som et tvangstrekk i lønn.
 

Lønnstrekk inkasso

Utleggstrekk kan bli resultatet av ubetalte inkassokrav. Når en person ikke betaler en regning innen forfallsdato, kan saken bli sendt til inkasso. Inkassoselskapet vil deretter sende ut inkassovarsler og forsøke å inndrive gjelden. Dersom disse varslene blir oversett og kravet fortsatt ikke blir betalt, kan inkassoselskapet søke om å få utleggstrekk gjennom namsmannen for å sikre betaling av kravet.

Ved å innføre trekk, vil en bestemt del av skyldnerens lønn bli holdt tilbake hver måned og overført direkte til inkassoselskapet inntil den utestående gjelden er fullstendig betalt.
 

Lønnstrekk statlige krav

Staten har sitt eget innkrevingsselskap som heter Statens Innkrevingssentral, eller forkortelsen SI. De behandler i utgangspunktet alle statlige krav. Dette gjelder poster som bøter, studielån fra lånekassen, trafikk og parkeringsgebyr, erstatningskrav og lignende. 

Statens innkrevingssentral kan foreta trekk i lønn eller trygd, som betyr at et bestemt beløp blir trukket hver måned direkte av arbeidsgiveren eller NAV.

 

Lønnstrekk NAV

Den siste typen krav som kan bli krevd inn er utleggstrekk NAV. Nav behandler i utgangspunktet kun to typer krav, barnebidrag og feilutbetalte ytelser.

Hvem kan utføre lønnstrekk, og hvilke krav er hvor

Hvem kan bestemme at det blir lønnstrekk?

Det er 4 etater som kan utføre lønnstrekk i Norge. De følger alle den samme tvangsfullbyrdelsesloven.
 

Namsmannen

Namsmannen er den største aktøren og står for alle privatrettslige krav, som lån, inkassosaker og regninger.

NAV

NAV står for feilutbetalte NAV-ytelser og barnebidrag.

Skatteetaten

Skatteetaten står for skattekrav og enkelte avgifter i forbindelse med selskap (merverdiavgift etc.)

Statens Innkrevingssentral

SI står for alle offentlige krav som bøter, rettsgebyrer, studielån og lignende.

Hvem kan utføre lønnstrekk?

Hvordan få oversikt oversikt over utleggstrekk?

Det er ofte svært forvirrende å få oversikt over sine lønnstrekk. Det er kreditorer, inkassoselskaper og offentlige myndigheter som er involvert. Det gjør prosessen forvirrende og skaper lite oversikt over utleggstrekk.

Derfor har vi skrevet en artikkel, Hvordan få oversikt over mine lønnstrekk, for å hjelpe deg å få oversikt over dine lønnstrekk.

Det er uten tvil namsmannen, som er ansvarlig for inkasso og gjeld, som er oftest representert over krav. Derfor har vi også laget en video som forklarer hvordan du får oversikt over lønnstrekk fra namsmannen.

Hvor lenge kan namsmannen trekke i lønn?

Namsmannen har rett til å trekke i lønn for å dekke en skyldners gjeld, men det er regler som bestemmer hvor lenge og hvor mye som kan trekkes. Lønnstrekket fortsetter til hele gjelden er betalt, eller maksimalt i 24 måneder.
 

Lønnstrekk hvor lenge?

Et lønnstrekk skal altså maksimalt vare i 2 år, men husk at kreditor kan be om et nytt trekk etter 2 år. Dette krever at det gjennomføres en ny utleggsforretning.

Det er viktig å merke seg at det er en beskyttelse for skyldneren slik at ikke hele lønnen blir tatt. En viss del av lønnen skal alltid være igjen til skyldneren for å dekke grunnleggende levekostnader. Dette er fastsatt i satser for livsopphold. Hvis skyldnerens økonomiske situasjon endrer seg, kan man søke om endring i lønnstrekket.

Får sjefen vite om det når man får lønnstrekk?

For mange er det å ha økonomiske problemer forbundet med skam. Derfor lurer mange på om arbeidsgivere for vite om at det blir gjort lønnstrekk. Vi har skrevet en egen artikkel om dette som forklarer får arbeidsgiver vite om lønnstrekk?

Arbeidsgiveren har ansvar for å trekke den nødvendige delen av lønnen og betale den til rett instans når det er vedtatt at trekk skal utføres. Dette er regulert av lovverket, og arbeidsgiveren må følge juridiske prosedyrer.

Sjefen får vite om tvangstrekket, da det er arbeidsgiverens ansvar å gjennomføre trekk av lønnen til den ansatte og sende beløpet videre til kreditoren.

Hvordan klager du på et lønnstrekk?

Dersom tvangsgrunnlaget er feil, er det anledning til å klage på lønnstrekk

Det er viktig å handle så fort som mulig og sende inn en klage via deres portal eller annen måte som er angitt i varslingen du har mottatt. Namsmannen er forpliktet til å ta hensyn til din økonomiske situasjon, men det kan variere fra sak til sak hvor mye dette vektlegges.

Nå er klageprosessen gjort svært mye enklere, fordi man kan gjøre det digitalt på "Mine saker"

Når du er logget inn, finner du saken under fanen "Arkiv". Velg deretter "Vis sak" for å komme til klageskjemaet.

Du kan også bruke et klageskjema, men dette må signeres og leveres med original signatur. Det betyr at du må sende i posten, eller levere til ditt lokale namsmannskontor.

Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30

 

Kan man ha flere lønnstrekk?

Det vanligste er at arbeidstakere kun har et trekk per måned, men det skjer at man har flere trekk. Dette er ofte en feil som gjøres når man har trekk fra forskjellige instanser, fordi de ikke tar hensyn til hverandre. Dette er en feil, og du kan lese mer om man kan ha flere lønnstrekk.

Det er likevel viktig at vurderingen av din økonomiske situasjon skal være gjort, og det kan være lurt å søke råd og veiledning for å finne en løsning på den økonomiske situasjonen.

Det er begrensninger for hvor mye som kan trekkes fra din inntekt, og du skal uansett ha igjen en viss sum til levekostnader.

Hvor mye kan trekkes i lønn?

Det å ha et tvangstrekk fra sin inntekt, oppleves av mange som svært inngripende. Det som gjør det hele enda vanskeligere er at beløpene man sitter igjen med etter trekket er svært lite.

Mange klarer ikke å leve på de satsene som er fastsatt av Stortinget (livsoppholdssatsene), og opplever derfor trekkbeløpet som urettferdig. Vi skal gå i gjennom noen temaer som er aktuelle.

Hvor mye har namsmannen lov å trekke i lønn?

Hvis det foretas lønnstrekk, skal det tas hensyn til at arbeidstakeren skal beholde en viss sum av lønnen til å dekke grunnleggende levekostnader, såkalte livsoppholdssatser som nevnt over. Denne lovgivningen gjelder også vår utleggstrekk hos Namsmannen.

Det vil si at netto inntekt beregnes, og deretter trekkes det fra rimelige boutgifter samt kostnader til livsopphold. Dette legger grunnlaget for beregningen om hvor mye namsmannen har lov å trekke i lønn.

 

Hvordan beregne lønnstrekk? Vår egen kalkulator!

Du kan bruke vår Lønnstrekk kalkulator for å beregne hvor høyt trekk du skal ha. Kalkulatoren tar hensyn til forskriften om livsoppholdssatser, som sikrer at du beholder nok av lønnen til å dekke grunnleggende levekostnader. 

Få gratis hjelp til å stoppe lønnstrekk

Få gratis hjelp til å bli kvitt lønnstrekk

I Norsk Refinansiering gir vi deg gratis hjelp med å stoppe trekk i lønn.

Vi er eksperter på lån, og kan dermed refinansiere ditt lønnstrekk.

 

Har du for høyt lønnstrekk?

Ved for høyt trekk kan du melde inn endringene i din økonomiske situasjon, slik den som trekker deg i lønn får anledning til å endre trekkbeløpet. Dette vil hjelpe deg å få noe penger til overs, slik at du har anledning til å betale de andre regningene dine. Det er viktig at lønnen skal være forutsigbar. Du kan gjerne lese om hvordan du kan få endret ditt lønnstrekk

Gratis skreddersydd guide til Lønnstrekk
Få tilsendt skreddersydd guide om lønnstrekk helt gratis

Tast inn din informasjon og få guiden tilsendt med en gang!


Hvordan stoppe lønnstrekk?

For å få stoppet et trekk i lønn må du skaffe penger, eller på annen måte finne en måte å betale pengene du skylder. Det er flere måter å skaffe penger på, og vi har skrevet en egen artikkel som om konkrete metoder for å stoppe lønnstrekk. Her kan du lese om hvordan det er mulig å stoppe trekket, så trykk på linken og les mer. De 5 metodene vi har beskrevet er blant annet:

Metode 1: Betale kravet

Dersom du har penger tilgjengelig kan du betale ut kravet som ligger til grunn, og på den måten bli kvitt trekket.
 

Metode 2: Refinansiere kravet med sikkerhet i egen bolig (mest populære måte å stoppe lønnstrekk)

En refinansiering av lån betyr at du menes at du tar opp et nytt lån for å betale en eller flere gjeldsposter. Dersom du har ledig verdi i boligen, vil du få bedre betingelser på pengene du skylder ved å ta sikkerhet i bolig. Ved å refinansiere alle lånene du har og inkludere krav som er til trekk i lønn, så vil trekket bli borte.
 

Metode 3: Kjøpe en billigere bolig.

Hvis du har bolig, kan du redusere kostnadene dine hvis du kjøper en billigere bolig. Dette vil igjen gi deg mer penger hver måned som du kan bruke på å betale kravet og stoppe lønnstrekket. I tillegg kan det også frigjøres en del kapital som du kan bruke til å betale de utestående kravene.
 

Metode 4: Selge ting av verdi.

Hvis du selger noen av tingene du eier, kan dette hjelpe deg med å få penger til overs som du kan bruke på å betale kravet og stoppe trekket. Du kan for eksempel se i bod, kjeller og på loftet etter ting du kan selge, og du kan gratis opprette annonse på Finn.no, og det tar ikke sikkert mer enn 2 minutter å legge ut hver enkelt ting
 

Metode 5: Refinansiere med kausjonist

Hvis du ikke eier egen bolig, kan du stoppe trekk i lønn ved å refinansiere med kausjonist. Dette betyr at du tar opp et lån hvor en annen person (eller personer) står som kausjonist(er). En kausjonist er en person som stiller sin bolig som sikkerhet.

Hvis du ikke betaler tilbake lånet, vil disse personene bli ansvarlige for å betale dette. Det kan være en idé å sjekke om venner, familie eller nære bekjente har anledning til å stille sin bolig som sikkerhet for ditt lån

Ofte stilte spørsmål om lønnstrekk (FAQ):

Hvordan stoppe trekk i lønn? 

Hvor lenge kan namsmannen trekke i lønn? 

Hvor mye har namsmannen lov å trekke i lønn? 

Hvem kan foreta lønnstrekk? 

Kan man bli trukket i lønn? Tilbake til toppen

 
topp
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.