Send søknad

Om deg

Husholdningen

Gjeld

Om boligen

Sammendrag

Navn *
Epost *
Telefon (8 siffer) *
Personnummer (11 siffer) *
Sivilstatus *
Navn ektefelle / samboer *
Epost ektefelle / samboer *
Telefon ektefelle / samboer *

Vilkår og personvern *

Antall hjemmeboende barn under 18 år *
Antall biler i husholdningen *
Arbeidsstatus *
Årlig inntekt for hele husholdningen før skatt *
Annen inntekt per måned (f.eks. barnebidrag, leieinntekter, annet) *

Fyll ut feltene med 0 hvis du ikke har lånBoliglån*
Billån *
Studielån *
Forbrukslån og kredittkort
Annen gjeld (restskatt, offentlige avgifter o.l.) *
Eier du / samboer / ektefelle boligen som skal stilles som sikkerhet*


Antatt salgsverdi *
Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom eid av andre? (feks foreldre, annen familie eller nære venner)


OM DEG

Navn: Empty
Endre
Epost: Empty
Endre
Telefon: Empty
Endre
Personnummer: Empty
Endre
Sivilstatus:
Empty
Navn: Empty
Epost: Empty
Telefon: Empty
Endre

HUSHOLDNINGEN

Hjemmeboende barn: Empty
Endre
Biler i husholdningen: Empty
Endre
Stilling: Empty
Endre
Årlig inntekt : Empty
Endre
Annen inntekt per måned : Empty
Endre

GJELD

Boliglån: Empty
Endre
Billån: Empty
Endre
Studielån: Empty
Endre
Forbrukslån/kredittkort: Empty
Endre
Annen gjeld: Empty
Endre

OM BOLIGEN

Eier du/samboer/ektefelle boligen som skal stilles som sikkerhet? :
Empty
Adresse: Empty
Postnummer: Empty
Endre
Antatt salgsverdi : Empty
Endre
Har du mulighet til å stille sikkerhet i eiendom eid av andre? (feks foreldre,annen familie eller nære venner) Empty
Endre