chatsimple Kjøpe ut samboer kalkulator. Regn sum for utkjøp her!
nr-logo-hvit

Kjøpe ut samboer kalkulator

Hvordan kan du kjøpe ut samboer av boligen? Har dere nettopp forlatt hverandre, og trenger å vite hvilke regler som gjelder? Vi hjelper deg med lån til å kjøpe ut, mer fleksibelt enn ordinære banker. Søk lån i dag!

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere dyre forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)
Camilla%20Berg%20Johnsen
Publisert: 09.02.2022

Skrevet av Camilla Berg Johnsen | Senior saksbehandler 
99386005 | E-post | Linkedin
Camilla Berg Johnsen
Samlivsbrudd bolig - Hvordan kjøpe ut samboer etter brudd- Norsk Refinansiering

Samlivsbrudd bolig?

Lurer du på hvordan du skal kjøpe ut din samboer av en bolig dere deler, og hvem som har rett til å overta boligen? Eller har dere nettopp forlatt hverandre, og trenger å vite hvilke regler som gjelder om bolig ved samlivsbrudd? Kanskje har dere kranglet en stund og en av partene har begjært tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd?

I denne artikkelen vil vi forsøke å klargjøre reglene for hvem som har rett til å overta boligen og få bruksrett etter noen , slik at du kan ta aktiv del og bestemme hvordan dere skal fordele det dere har i felles bolig. Skal dere ha like mye, eller skal verdiene fordeles på en annen måte. Les mer i vår artikkel.

Norsk refinansiering hjelper deg med lån til dette formålet. Når ordinære banker er vanskelig, strekker vi oss langt lenger for å finne en løsning.

Hvordan kjøpe samboer ut av bolig?


Det å kjøpe samboer ut av felles bolig ved et samlivsbrudd er den mest vanlige måten å fordele boligen etter samlivsbrudd på, og en stor andel gjør det slik. Ofte er det slik at en av partene ønsker å overta bolig og innbo, og at den andre parten kjøpes ut. Det er en overvekt av hensyn å ta.

Har dere felles barn kan det foreligge sterke grunner og ønsker for å gå gjennom et samlivsbrudd på en god måte.

Det å ha felles barn taler for det at den ene parten får rett til å overta den felles bolig ved samlivsbrudd, slik at barn kan bli boende å og en samboer kan overta den uten å måtte flytte barn ut av skole- og SFO-krets. La oss sammen finne en god løsning slik at du kan få et lån for å kjøpe samboer ut av bolig.


I en slik prosess så er det i hovedsak 3 viktige ting som må gjøres på korrekt måte;

  • Hjemmel til bolig må overføres til personen som ønsker å bli boende (for formelt å overta boligen)

  • Boliglånet (som ofte er felles i boligen) må overføres til en samboer som skal beholde boligen

  • Eventuelt oppgjør for boligen må betales fra den som beholder boligen, til den som kjøpes ut av bolig ved samlivsbrudd


 

Har ikke råd til å kjøpe ut samboeren

Av de 3 ovennevnte punktene er det som regel 2 av grunnene som gjør det vanskelig å få til å overta boligen alene. Det å overta et boliglån som har vært knyttet til to personer, er ofte en utfordring for de ordinære bankene. Dette handler om betjeningsevnen er langt svakere for en person en for to personer.

Som regel må boliglånet også økes, for å betale det samboeren har krav på.

Vi kontakter de bankene som er mer fleksible til å hjelpe deg til å få en god løsning slik at du kan komme trygt gjennom et samlivsbrudd. Disse bankene godtar også å gi lån om du har betalingsanmekrninger, lønnstrekk eller inkasso.

Ved overføring av boliglån trenger vi gode argumenter for banken, slik at de forstår hvorfor en ervervsperson skal ha dette lånet alene. Vi vet hvilke dokumenter og beskrivelser som skal benyttes i en slik prosess, og kan dermed sørge for at dette kommer riktig frem.

I Norsk Refinansiering har vi kontakt med banker som ofte er langt mer fleksible en ordinære banker. Disse bankene setter seg inn i situasjonen til alle, og ser etter særlige grunner til å innvilge lånesøknaden. Selv om låntageren får mer lån, er vi gode på å finne sterke grunner til det som er bra med lånesøknaden.

Sterke grunner kan være at boligen har leieinntekter, er at låntager har fast og trygg jobb, at det låntagere har høy inntekt eller lignende sterke grunner.

 

Hvor mye koster det å kjøpe ut samboeren?

 

Det er ofte vanskelig å å snakke om penger ved et samlivsbrudd. Det å ha kontroll på følelsene sine for å få snakket om noe så uromantisk som penger, det kan være utfordrende. Likevel er det viktig at man snakker om hva skjer for at ene parten skal ha rett til å overta boligen og være en part som står for kjøpet av boligen. 

Begge parter bør ha rett til å si sin mening, og begge parter har ønsker og sterke grunner til at det er den som bør ta over boligen. Selv om dette er vanskelig samtaler, kan en ordenglig samtale om bolig og de andre verdiene man har krav på, spare partene for mange problemer senere. Man burde også vurdere å innhente flere verdivurderinger, for et rettferdig verdigrunnlag. Det er mange millioner kroner det er snakk om, så det er lurt å gjøre det ryddig.

 

Kjøpe ut samboer regnestykke

Vi gir her et eksempel på at en samboer kan ha rett til å kjøpe ut en samboer, og hvor mye det koster å kjøpe ut en av partene. Det kan være særlige grunner til at regnestykket blir annerledes, for eksempel arv eller gave. Det kan også være at dere har hatt andre verdier med inn i boligen.

Under har vi også en egen kalkulator du kan bruke for gjøre beregning i ditt tilfelle. Kalkulatoren tar hensyn til lik eierandel i boligen, og at det ikke var noen forskjell i kroner i egenkapital ved kjøpet av boligen.

Eksempel på kjøpe ut samboer regnestykke
Boligverdi4 000 000 kr
Eksisterende felles boliglån i dag2 000 000 kr
Ledig verdi i boligen = 4 000 000 - 2 000 0002 000 000 kr
Ledig verdi i boligen per person = 2 000 000 / 21 000 000 kr
Lån til person som kjøper
Eksistererende boliglån2 000 000 kr
Verdi i bolig per person1 000 000 kr
Sum nytt lån3 000 000 kr

Kjøpe ut samboer kalkulator

Vi har laget en enkel kalkulator der du kan beregne hva det koster å kjøpe ut samboeren av boligen. Kalkulatoren tar hensyn til verdien av boligen dere eier sammen, samt eventuelt. Det er viktig å merke seg at det også kan være andre faktorer som spiller inn, som for eksempel om egenkapitalen dere tok med inn i boligen var forskjellig.

Det kan også være at den ene parten har betalt for andre store ting, som for eksempel oppussing. Her er det viktig å hensynta alle ting, slik at regnestykket blir så riktig som mulig.


Kalkulatoren er kun ment som en indikasjon på hva det kan koste, og ikke som en endelig avgjørelse.

Kjøpe ut samboer kalkulator


kr

krKjøpe ut samboer kalkulator
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
Har ikke råd til å kjøpe ut samboer

Søk lån for å kjøpe ut den andre

VI vet at når man skal kjøpe ut parteren, så har man ofte behov for å strekke "lånestrikken" lengst mulig. Når man går fra 2 til 1 låntagere trenger man en fleksibel bank.

Vi har kontakt med de mest fleksible bankene, som gir deg størst sannsynlighet for å få innvilget lån.

Send inn sknad i dag, så hjelper vi deg med et skreddersydd lån.
 

Lang erfaring med å finne sterke grunner til å innvilge lånesøknaden din

Det er en av partene som ønsker å bli boende, og hvis den andre av partene gir en rett til å overta den andre sin del av bolig ved samlivsbrudd, så vet vi i Norsk Refinansiering godt hva de to partene har krav på, hva skal til for å overta den, og hvordan papirarbeidet knyttet til prosessen skal gjøres. Vi hjelper deg gjerne. Søk lån i dag.


Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvem som kan kreve å overta felles bolig, beregning av oppgjør av bolig ved samlivsbrudd, og hvordan papirarbeid knyttet til prosessen skal utføres. Vi er spesialister på å hjelpe deg med lån sånn at du får kjøpe boligen fra samboeren. 

 

Hvordan gjøre overtakelse av bolig ved samlivsbrudd?

 

Det er en enkel prosess å overføre en bolig til en samboer som skal overta den felles boligen. Gjennom Norsk Refinansiering kan vi sørge for at papirarbeidet gjøres riktig, slik at alle parter får sin del av oppgjøret etter boligens verdi. Den parten som kjøpes ut, ønsker kanskje også å kjøpe ny bolig. Da er det viktig at boligen er overført til ny eier, og ikke hindrer den utkjøpte fra å kjøpe ny bolig. Dette sikrer også at den som kjøper ut får riktig eierandel i boligen.


Avhengig av situasjonen mellom partene, kan overføring av bolig som skal kjøpes gjøres på to måter.
 

 

Metode 1 - Den 100% trygge måten - overføring med advokat eller eiendomsmegler

Dersom det er uenigheter eller mangel på tillitt mellom partene så kan en advokat eller eiendomsmegler gjøre selve papirarbeidet som sørger om hvem som får hjemmel, samtidig at andre parten får pengene for salg av boligen. Det er sterke grunner til at en advokat eller eiendomsmegler skal gjøre denne prosessen, men baksiden er at dette normalt koster mellom 20-30 000 kr.
 

 

Metode 2 - Den billigste måten - overføring av hjemmel på egenhånd

Dersom partene snakker godt sammen, har formulert avtale om utkjøp, har finansieringsbevis på plass, samt forstår prosessen godt, er det mulig å gjøre overføring av hjemmel selv. Skal ene parten overta boligen, må det også fylles ut et skjema . Skjemaet kan lastes ned fra nettet, og fylles ut på egenhånd.

Vi i Norsk Refinansiering bistår gjerne med utfylling av skjema til kartverket, samt de andre elementene i prosessen. Det er viktig å holde tungen rett i munnen så ta gjerne kontakt før noe av dette gjøres. Det er lurt å ha finansiering og avtale på plass, slik at man ikke overfører boligen før selgende part får sine penger.

Man hører ofte at man må gjøre dette gjennom advokat, men det verdiene i boligen kan forvaltes av partene privat.


 

 

Hvor mye koster det å kjøpe ut samboer? 

Hvor mye har samboer krav på ved samlivsbrudd 

Les andre populære artikler:

Mellomfinansiering

Mellomfinansiering

Flytte-boligl%C3%A5n

Flytte boliglån

L%C3%B8nnstrekk

Lønnstrekk

Utleggsbegj%C3%A6ring

Utleggsbegjæring - Hvordan fungerer det

kjøpe ut ektefelle av bolig kalkulator

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig.

Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.Tilbake til toppen

 
topp
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.