chatsimple Gjeldsordning regler og livsopphold: Alt du trenger å vite
nr-logo-hvit

Gjeldsordning regler og livsopphold gjeldsordning

Har du en økonomi der gjeldsordning virker som eneste løsning?

Å få en gjeldsordning er en tung og lang prosess, og kun halvparten får innvilget søknaden.

Det er krevende å leve 5 år med stram økonomi, så mange ønsker alternativer. Send en uforpliktende lånesøknad til oss, så vurderer vi om du kan slippe gjeldsordning.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo

Introduksjon


I denne artikkelen gir vi deg en grundig oversikt over regler for gjeldsordning, satser man har å forholde seg til under gjeldsordningen, og alt annet du trenger å vite for å forstå denne viktige ordningen. Gjeldsordning er en løsning for deg som har gjeldsproblemer og har problemer med å betale tilbake lånte penger.

Vi gir deg en detaljert gjennomgang av hva du kan forvente under gjeldsordningen, inkludert informasjon om hvordan søke om ordningen, hva som kreves for å kvalifisere seg, og hvordan ordningen fungerer i praksis. Les videre for å få en fullstendig forståelse for Gjeldsordning regler og livsopphold.

 

Gjeldsordning regler

I Norge reguleres gjeldsordninger av gjeldsordningsloven, som ble vedtatt i 1998. Ifølge loven kan en gjeldsordning bare gjennomføres dersom det er sannsynlig at gjelden ikke vil kunne betales innen rimelig tid på annen måte.

For å søke om en gjeldsordning må du ha en økonomisk situasjon som gjør at du ikke kan betale gjelden din som den er planlagt å bli betalt. Dette kan for eksempel være at du har en lav inntekt, høye utgifter eller begge deler.
 

Vilkår for gjeldsordning

1.      Du være varig ute av stand til å betale regningene dine. Dette betyr at dine gjeldsproblemer må være av permanent karakter og at man ikke får betalt ned gjelden i noen overskuelig fremtid.

2.      Du ha forsøkt å få til en betalingsplan sammen med kreditorene dine (gjeldsforhandling).

3.      Det ikke «virke støtende» for andre at du har fått ordningen. Det kan for eksempel fremstå «støtende» at man får ordning dersom man har mye skattegjeld, eller gjeld fra kriminelle handlinger.

4.      Det er krav om at du ikke har mye gjeld som nylig er tatt opp – med andre ord om du nylig har tatt opp blant annet forbruksgjeld. Det stilles derfor krav om at et minimum av halvparten av gjelden må være eldre enn 2 år for å få innvilget søknaden.

 

Gjeldsordning satser å leve for 

For å beregne om du kvalifiserer, bruker namsmannen forskrift om livsopphold. Livsoppholdssatser er beløp som fastsettes av myndighetene for å dekke de grunnleggende behovene til en person eller en familie. De brukes som en del av beregningen av gjeldsordninger så vel som lønnstrekk. Livsoppholdssatsene tar hensyn til ulike faktorer som alder, familiestørrelse og bostedsområde.

Målet med livsoppholdssatsene er å sikre at personer og familier har de midlene de trenger for å dekke sine grunnleggende behov, slik som mat, klær, bolig og andre nødvendigheter. Satsene er kjent for å være svært nøkterne.
 

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk: 

Forskriften om livsoppholdssatser regulerer satsene for livsopphold, altså hvor mye man har å leve for, og det er disse satsene som ligger til grunn for tvungen gjeldsordning og utleggstrekk namsmannen. Forskriften har virkning fra 1. juli 2022.

a. Enslig skyldner kr 9 758 per måned
b. Gift eller samboende skyldner kr 8 263 per måned
c. Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer kr 16 526 per måned.

Tilleggssatser for de som forsørger barn:
a. kr 3 123 per måned for barn som ikke har fylt 6 år,
b. kr 4 142 per måned for barn mellom 6 og 10 år,
c. kr 5 230 per måned for barn fra 11 år og over.

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

 

Gjeldsordning - finnes det bedre alternativer?

En gjeldssanering eller-ordning innebærer at du inngår en avtale med dine kreditorer om å betale ned gjelden din basert på din økonomiske situasjon. I en slik ordning vil det være en øvre tidsmessig grense, hvorpå en eventuell resterende gjeld vil slettes etter at perioden for ordningen er over.

Før man tar dette steget kan det være smart å sjekke mulighetene for omstartslån. Dette gir ofte en større følelse av frihet, og oppleves som et bedre. 
 

Siste utvei...

Denne løsningen er for de med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få orden på økonomien, men ikke nødvendigvis beste utvei i alle tilfeller, da det er flere vilkår som må innfris.

Blant annet må minimum halvparten av gjelden være 2 år og mer. For mer infomasjon om hvem som kan få ordningen, se lenger ned på vår side, eller informasjon fra domstol.no

Finnes det håp for min økonomi?

Er du boligeier, kan du søke om et boliglån med boligen som sikkerhet.

Dette kan være enklere enn å leve med minimalt til livsopphold.

Har du andre spørsmål kan du gjerne ringe oss eller sende en e-post. Søk i dag.
Livsopphold gjeldsordning satser

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Hva er en gjeldsordning? 

Blir gjeld slettet etter 5 år? 

Hvor mye gjeld må man ha for å få gjeldsordning? 

Kan namsmannen slette gjeld? 

Les andre populære artikler:

Mellomfinansiering

Mellomfinansiering

Flytte-boligl%C3%A5n

Flytte boliglån

L%C3%B8nnstrekk

Lønnstrekk

Utleggsbegj%C3%A6ring

Utleggsbegjæring - Hvordan fungerer det

https://www.svea.com
gjeldsordning regler og vilkår for gjeldsordning livsoppholdssatser gjeldsordning

Kan du unngå gjeldsordning?

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon og har problemer med å betale regninger, finnes det mulige løsninger.

Det viktigste du kan gjøre for din økonomi og fremtid er å få oversikt over din gjeld og begynne å se på løsninger. La oss hjelpe deg.

Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30


Tilbake til toppen

 
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Trelastgata 21, 0191 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.