chatsimple Utleggsbegjæring - Hvordan fungerer det og hvordan unngå det
nr-logo-hvit

Utleggsbegjæring - Hvordan fungerer det

Utleggsbegjæring er et juridisk verktøy som brukes for å sikre at en skyldner betaler det han eller hun skylder til kreditor. I denne artikkelen vil vi dykke dypere inn i hva utleggsbegjæring er, hvordan den fungerer, og hvilke prosedyrer og rettigheter som er involvert.

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere dyre utlegg, forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger.

Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
soknad-laan-norsk-refinansiering
Fyll ut søknad
Send søknad
raadgiver-norsk-refinansiering
Få hjelp av rådgiver
Kontakt oss
bank-norsk-refinansiering
Vi forhandler med bankene
Signer lån for refinansiering - Norsk Refinansiering
Signer låneavtale
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Bank2%20en%20del%20av%20Bluestep%20Logo%20(146%20x%2041%20px)%20(1)

Utleggsbegjæring - hva er det?

Utleggsbegjæring

utleggsbegj%c3%a6ring
Utleggsbegjæring - Norsk Refinansiering
Hva er utleggsbegjæring?

Hva er formålet med en utleggsbegjæring?

Når en person eller organisasjon skylder penger, og de nekter eller unnlater å betale tilbake, kan kreditor ta skritt for å sikre at gjelden blir betalt.

Utleggsbegjæring er en av de mest effektive måtene å gjøre dette på. Den gir kreditor retten til å kreve salg av skyldnerens eiendeler for å dekke gjelden.

Hvordan fungerer prosessen med utleggsbegjæring?

 1. Innlevering av begjæring

  Kreditor må først sende en skriftlig begjæring til namsmannen. Denne begjæringen bør inkludere all nødvendig informasjon om gjelden og skyldneren.

 2. Varsel til skyldner

  Etter at begjæringen er levert, vil namsmannen gi skyldneren varsel om utleggsbegjæringen. Skyldneren vil da ha en bestemt tid til å svare.

 3. Taksering av eiendeler og beregning av inntekt

  Dersom skyldneren fortsatt ikke betaler, vil namsmannen vurdere verdien av eiendelene som kan selges for å dekke gjelden. I tillegg vurderes inntekt for å se om det kan foretas utleggstrekk namsmannen.

 4. Salg av eiendeler

  Hvis gjelden fortsatt ikke er betalt, vil namsmannen selge eiendelene og bruke pengene til å dekke gjelden.

  En utleggsbegjæring går fort videre til prosess om tvangssalg. Er du i denne situasjonen er det smart å få gratis hjelp til å unngå tvangssalg av Norsk Refinansiering.   

Hvilke rettigheter har skyldneren?

Selv om utleggsbegjæring gir kreditor en kraftig myndighet, har skyldneren også rettigheter. Skyldneren kan:

 • Be om en utsettelse av salget av eiendelene.

 • Klage på takseringen eller selve utleggsbegjæringen.

 • Fremsette bevis på at gjelden allerede er betalt eller bestride gjeldens gyldighet.

Det er også viktig å merke seg at visse eiendeler, som primærbolig eller nødvendige husholdningsartikler, ofte er beskyttet mot salg under en utleggsbegjæring.

Hvordan komme ut av økonomisk uføre?
Hvordan få hjelp til å betale utleggsbegjæring? - Norsk Refinansiering

Hvordan kan en utleggsbegjæring unngås?

For å unngå en utleggsbegjæring, er det viktigste rådet å kommunisere med kreditor. Dersom man er i en situasjon hvor man ikke kan betale tilbake gjelden umiddelbart, kan man forhandle med kreditor om en nedbetalingsplan. Mange kreditorer er villige til å inngå slike avtaler for å unngå tidkrevende og kostbare rettsprosesser.

Tar man bolig som eksempel, kan prisen bli så mye som 20-40% lavere enn om man selger prisen frivillig. Dette kommer an på hvor man bor, hva slags type bolig man har, og timingen i markedet der og da. Som alle skjønner er det svært viktig å unngå denne prosessen, da de økonomiske konsekvensene kan bli enorme.

Vi anbefaler derfor at dersom man ikke har penger til å gjøre opp kravet bak, og man samtidig har formuesgoder som bolig eller lignende, at man da bør gjøre en refinansiering med sikkerhet i bolig. På den måten blir du kvitt utleggsforretningen, og hindrer utleggspant, som igjen gjør at boligen kan bli begjært tvangssolgt.

Konklusjon

Utleggsbegjæring er et viktig juridisk verktøy for kreditorer, men det kommer også med en rekke rettigheter for skyldnere. Det er viktig for begge parter å være kjent med disse rettighetene og prosedyrene for å sikre en rettferdig prosess. Kommunikasjon er nøkkelen til å løse gjeldsproblemer, og begge parter bør jobbe sammen for å finne en løsning som er rettferdig for alle involverte.

Begj%C3%A6ring-om-tvangsdekning

Begjæring om tvangsdekning

Hvem-kan-begj%C3%A6re-tvangssalg-av-bolig

Hvem kan begjære tvangssalg av bolig?

Kj%C3%B8pe%20ut%20samboer%20etter%20brudd

Kjøpe ut samboer etter brudd

5%20m%C3%A5ter%20%C3%A5%20unng%C3%A5%20tvangssalg%20av%20bolig

5 måter å unngå tvangssalg av bolig

Ofte stilte spørsmål om lån til økonomiske problemer (FAQ):

Kan namsmannen ta hele lønna? 

Hva er en Utleggssak? 

Hvor lang tid fra utleggsforretning til tvangssalg? 

Må jeg møte opp når utleggsforretning gjøres hos namsmannen? 

Hvor lenge varer utleggstrekk? 

Hvilke konsekvenser får utleggsforretninger for ektefelle/samboer?
Hvorfor refinansiere?
Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?
Hvor mye kan jeg refinansiere?
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
16-9-9046

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.

Våre saksbehandlere har lang erfaring med å hjelpe andre som har havnet i økonomisk uføre, så lenge du kan stille sikkerhet i bolig eller hytte. Ta kontakt på e post post@norskrefinansiering.no eller send inn en søknad i dag.


Tilbake til toppen

 
topp
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Munkedamsveien 59B, 0270 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.