chatsimple Hvem kan få lån i husbanken? Sjekk vår guide her!
nr-logo-hvit

Husbanken - Hvem kan få husbanklån

Mange ønsker lån gjennom Husbanken fordi det er langt billigere enn ordinær bank. Likevel er det mange som ikke kvalifiserer. I Norsk Refinansiering er vi her for å hjelpe deg som ikke får lån i kommunen. Søk i dag!


Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere dyre forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger.
Søk med BankID for rask og trygg søknad
bank-id-gjeldsregisteret-svart
bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

check-2023
check-2023

Kan stille bolig som sikkerhet

check-2023
check-2023

Har fått nei fra banken

check-2023
check-2023

Har betalingsanmerkninger/inkasso

rating-norsk-refinansiering
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
balansebank-logo-2
nordax-bank-2023-
svea-logo
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Trelastgata 21, 0191 Oslo

post@norskrefinansiering.no

21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukstilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,32 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.636.545, totalt kr. 4.636.545.

Refinansiering av boliglån

Hvem kan få lån i husbanken

Hvem kan få startlån i Husbanken?

I veilederen for lån fra Husbanken står det i §5-1 om formålet med lånet.


"Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den."


Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.Husbanken prioriterer personer med lav inntekt og dårlig økonomi fordi de ønsker å sikre at disse personene har en egnet bolig å bo i, også etter at lånet er betalt tilbake. Dette er for å unngå at disse personene blir tvunget ut av boligen sin og på den måten ha problemer med å skaffe seg et sted å bo.


Husbanken har også en veileder for kommunene som forklarer nærmere hvordan startlån skal forvaltes.

I veilederen står det blant annet at kommunen må sikre at:

 • Personen har reell mulighet til å betjene lånet over tid

 • Personen fortsatt har nødvendige midler igjen til livsopphold etter at lånet er betalt ned

 • Lånet ikke gir personen en urimelig økonomisk fordel

 • Lånet ikke brukes til å kjøpe bolig som personen allerede eier eller har et fortrinnsrett til å kjøpe

 • Boligen er egnet for formålet, det vil si at den er i god stand og at den ligger på et sted som er egnet for personen å bo.


Kommunen kan også sette ytterligere kriterier som skal oppfylles for å få startlån.

De som kan få startlån i kommunen, er personer med langvarige boligfinansieringsproblemer, som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

 

Hvilke kriterier er det for å få startlån?

 

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.
Husbanken og kommunene prioriterer å gi deg startlån hvis du oppfyller disse kriteriene;

Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
Du mottar trygd/offentlige ytelser.
Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld. Norsk Refinansiering tilbyr også gratis hjelp til unngå tvangssalg av bolig
Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

 


 

 

OG7A8740

Hva er de vanlige årsakene til avslag på startlån i husbanken?

 • Du regnes ikke som økonomisk vanskeligstilt.
  Har du god inntekt og ikke har problemer med å forsørge deg eller familien, er du mest sannsynlig ikke vanskeligstilt og kvalifiserer ikke for startlån.
   
 • Du har for usikker/lav inntekt til å betjene et lån.
  Dersom kommunen er usikker på du vil ha fast inntekt framover kan de ikke innvilge lån.
   
 • Du kan få lån i en annen bank
  Dersom du kan få lån i en ordinær bank, skal det ikke innvilges lån i kommunen.
   
 • Det er stor risiko for at du ikke vil kunne betjene utgifter på lånet gjennom hele låneperioden.
  Dersom kommunen er usikker på om du har anlending til å betjene gjelden over tid kan de ikke innvilge lån.
 • Kommunen har ikke mer startlånsmidler i år. Du kan søke igjen neste år.
  Dessverre er det slik at det ikke er ubegrenset med midler. Derfor er det slik at når det er tomt, så må man søke neste år.

Hvor mye kan man få i lån i Husbanken?
 

Det som avgjør hvor mye du kan låne i Husbanken, er din økonomiske situasjon. Kommunen vil vurdere din inntekt, formue og øvrige forhold som kan påvirke din evne til å betjene lånet. Det viktigste er at du har evnen til å betjene husbanklånet over tid.

Det er også slik at boligen må være en nøktern og egne bolig i ditt aktuelle område.


De fleste som får startlån fra Husbanken, kan få inntil 100% av boligens verdi i lån. Dette betyr at man ikke må ha oppspart egenkapital.

Ofte stilte spørsmål om lån i Husbanken (FAQ):

Hva er behandlingstiden på husbanken? 

Kan jeg kjøpe og selge bolig med lån fra Husbanken? 

Hvilken rente har Husbanken? 

Hva er startlån? 

Hva er behandlingstiden på husbanken? 

Hvorfor skal jeg søke hos Norsk Refinansiering hvis kommunen er billigere?

Les andre populære artikler:

Mellomfinansiering

Mellomfinansiering

Flytte-boligl%C3%A5n

Flytte boliglån

L%C3%B8nnstrekk

Lønnstrekk

Utleggsbegj%C3%A6ring

Utleggsbegjæring - Hvordan fungerer det

16-9-8846

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.


Tilbake til toppen

 
topp