PERSONVERN COOKIES
 

Som bruker av vår tjeneste skal du føle deg trygg på at vi ivaretar ditt personvern i tråd med gjeldende regelverk.

I denne oversikten kan du se hvilke personopplysninger vi samler inn, hva de benyttes til og hvor lenge vi lagrer informasjonen.


1. Personopplysninger

Vi samler kun inn de personopplysninger du selv skriver inn på våre tjenester og videreformidler disse utelukkende til våre egne samarbeidspartnere.
Hvilke opplysninger som samles inn er da avhengig av type tjeneste du ønsker at vi skal hjelpe deg med.
Du kan føle deg helt trygg på at vi ikke videreselger dine opplysninger til en tredjepart.


2. Analyse av egen tjeneste

Norsk Refinansiering arbeider kontinuerlig med å forbedre kundenes brukeropplevelse.
I den forbindelse analyser vi hvor brukerne kommer fra, hva de velger å klikke på, samt hvor lenge de befinner seg på våre sider.


3. Kundekontakt

Vi har løpende kontakt med våre kunder via mail og telefon.
Alt dette for å hjelpe kunden, eller for å svare på spørsmål om tjenesten.
Vi får innsyn i de opplysningen du selv har valgt å dele med oss.


4. Nyhetsbrev

Vi sender kun ut nyhetsbrev til de som har samtykket i dette og du kan når som helst melde deg av, samt trekke tilbake samtykket.


5.  Lagringingstid

Vi lagrer dine opplysninger I 6 måneder.