Samlivsbrudd bolig - Hvordan kjøpe ut samboer av boligen

Søk med BankID for rask og trygg søknad

bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/ inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

Hvordan kan du kjøpe ut din samboer av boligen? Har dere nettopp forlatt hverandre, og trenger å vite hvilke regler som gjelder? Vi hjelper deg med lån til å kjøpe ut samboer, mer fleksibelt enn ordinære banker. Søk lån i dag!

Norsk Refinansiering er en tjeneste for deg som ønsker å refinansiere dyre forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger.

Søk med BankID for rask og trygg søknad

bank-id-gjeldsregisteret-svart

Vi kan hjelpe deg som:

checked

Kan stille bolig som sikkerhet

checked

Har fått nei fra banken

checked

Har betalingsanmerkninger/inkasso

FYLL UT LÅNESØKNAD

soknad-laan-norsk-refinansiering
Fyll ut søknad
Send søknad
raadgiver-norsk-refinansiering
Få hjelp av rådgiver
Kontakt oss
bank-norsk-refinansiering
Vi forhandler med bankene
Signer lån for refinansiering - Norsk Refinansiering
Signer låneavtale
Banker vi
samarbeider med
Banker vi samarbeider med
kraft-bank-logo
bluestep-logo
instabank-v3
svea-logo
aprilia-logo
balansebank-logo
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 00 76 30
Samlivsbrudd bolig - Hvordan kjøpe ut samboer av boligen - Norsk Refinansiering

Samlivsbrudd bolig?

 

Lurer du på hvordan du skal kjøpe ut din samboer av en bolig dere deler, og hvem som har rett til å overta boligen? Eller har dere nettopp forlatt hverandre, og trenger å vite hvilke regler som gjelder om bolig ved samlivsbrudd? I denne artikkelen vil vi forsøke å klargjøre reglene for hvem som har rett til å overta boligen og få bruksrett, slik at du kan ta aktiv del og bestemme hvordan dere skal fordele det dere har i felles bolig. Norsk refinansiering hjelper deg med lån til dette formålet. Når ordinære banker er vanskelig, strekker vi oss langt lenger for å finne en løsning.

 

Hvordan kjøpe samboer ut av bolig?


Det å kjøpe samboer ut av felles bolig ved et samlivsbrudd er den mest vanlige måten å fordele boligen etter samlivsbrudd på. Ofte er det slik at en av partene ønsker å ta over boligen og få bruksrett, og at den andre parten kjøpes ut. Har dere felles barn kan det foreligge sterke grunner og ønsker for å gå gjennom et samlivsbrudd på en god måte.

Det å ha felles barn taler for det at den ene parten får rett til å overta den felles bolig ved samlivsbrudd, slik at barn kan bli boende å og en samboer kan overta den uten å måtte flytte barn ut av skole- og SFO-krets. La oss sammen finne en god løsning slik at du kan få et lån for å kjøpe samboer ut av bolig.


I en slik prosess så er det i hovedsak 3 viktige ting som må gjøres på korrekt måte;

  • Hjemmel til bolig må overføres til personen som ønsker å bli boende (for formelt å overta boligen)

  • Boliglånet (som ofte er felles i boligen) må overføres til en samboer som skal beholde boligen

  • Eventuelt oppgjør for boligen må betales fra den som beholder boligen, til den som kjøpes ut av bolig ved samlivsbrudd


 

Svak likviditet?

 

Av de 3 ovennevnte punktene er det som regel 2 av grunnene som gjør det vanskelig å få til å overta boligen alene. Det å overta et boliglån som har vært knyttet til to personer, er ofte en utfordring for de ordinære bankene. Dette handler om betjeningsevnen er langt svakere for en person en for to personer. Som regel må boliglånet også økes, for å betale det samboeren har krav på.

Vi kontakter de bankene som er mer fleksible til å hjelpe deg til å få en god løsning slik at du kan komme trygt gjennom et samlivsbrudd.Ved overføring av boliglån trenger vi gode argumenter for banken, slik at de forstår hvorfor en ervervsperson skal ha dette lånet alene. Vi vet hvilke dokumenter og beskrivelser som skal benyttes i en slik prosess, og kan dermed sørge for at dette kommer riktig frem.

I Norsk Refinansiering har vi kontakt med banker som ofte er langt mer fleksible en ordinære banker. Disse bankene setter seg inn i situasjonen til alle, og ser etter særlige grunner til å innvilge lånesøknaden. Selv om låntageren får mer lån, er vi gode på å finne sterke grunner til det som er bra med lånesøknaden. Sterke grunner kan være at boligen har leieinntekter, er at låntager har fast og trygg jobb, at det låntagere har høy inntekt eller lignende sterke grunner. 

Hvor mye koster det å kjøpe ut samboer ?

 

Det er ofte vanskelig å å snakke om penger ved et samlivsbrudd. Det å ha kontroll på følelsene sine for å få snakket om noe så uromantisk som penger, det kan være utfordrende. Likevel er det viktig at man snakker om hva skjer for at ene parten skal ha rett til å overta boligen og være en part som står fo kjøpet av boligen. Begge parter bør ha rett til å si sin mening, og begge parter har ønsker og sterke grunner til at det er den som bør ta over boligen. Selv om dette er vanskelig samtaler, kan en ordenglig samtale om bolig og de andre verdiene man har krav på, spare partene for mange problemer senere.

Vi gir her et eksempel på at en samboer kan ha rett til å kjøpe ut en samboer, og hvor mye det koster å kjøpe ut en av partene. Det kan være særlige grunner til at regnestykket blir annerledes, for eksempel arv eller gave. At det er andre ting i forholdet som
 
Utkjøpseksempel
Boligverdi 4 000 000 kr
Eksisterende felles boliglån i dag 2 000 000 kr
Ledig verdi i boligen = 4 000 000 - 2 000 000 2 000 000 kr
Ledig verdi i boligen per person = 2 000 000 / 2 1 000 000 kr
   
Lån til person som kjøper  
Eksistererende boliglån 2 000 000 kr
Verdi i bolig per person 1 000 000 kr
Sum nytt lån 3 000 000 kr

 

 

Lang erfaring med å finne sterke grunner til å innvilge lånesøknaden din

I Norsk Refinansiering har vi lang erfaring med å hjelpe en samboerpart med boliglån for at parten kan overta boligen ved samlivsbrudd. Det er en av partene som ønsker å bli boende, og hvis den andre av partene gir en rett til å overta den andre sin del av bolig ved samlivsbrudd, så vet vi i Norsk Refinansiering godt hva de to partene har krav på, hva skal til for å overta den, og hvordan papirarbeidet knyttet til prosessen skal gjøres. Vi hjelper deg gjerne. Søk lån i dag.


Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvem som kan kreve å overta felles bolig, beregning av oppgjør av bolig ved samlivsbrudd, og hvordan papirarbeid knyttet til prosessen skal utføres. Vi er spesialister på å hjelpe deg med lån sånn at du får kjøpe boligen fra samboeren. 

 

Hvordan overføre bolig ved samlivsbrudd?


Det er en enkel prosess å overføre en bolig til en samboer som skal overta den felles boligen. Gjennom Norsk Refinansiering kan vi sørge for at papirarbeidet gjøres riktig, slik at alle parter får sin del av oppgjøret etter boligens verdi.


Avhengig av situasjonen mellom partene, kan overføring av bolig som skal kjøpes gjøres på to måter.

Metode 1

Den 100% trygge måten - overføring med advokat eller eiendomsmegler:

Dersom det er uenigheter eller mangel på tillitt mellom partene så kan en advokat eller eiendomsmegler gjøre selve papirarbeidet som sørger om hvem som får hjemmel, samtidig at andre parten får pengene for salg av boligen. Det er sterke grunner til at en advokat eller eiendomsmegler skal gjøre denne prosessen, men baksiden er at dette normalt koster mellom 20-30 000 kr.


Metode 2

Den billigste måten - overføring av hjemmel på egenhånd

Dersom partene snakker godt sammen, har formulert avtale om utkjøp, har finansieringsbevis på plass, samt forstår prosessen godt, er det mulig å gjøre overføring av hjemmel selv. Skal ene parten overta boligen, må det også fylles ut et skjema . Skjemaet kan lastes ned fra nettet, og fylles ut på egenhånd. Vi i Norsk Refinansiering bistår gjerne med utfylling av skjema til kartverket, samt de andre elementene i prosessen. Det er viktig å holde tungen rett i munnen så ta gjerne kontakt før noe av dette gjøres. Det er lurt å ha finansiering og avtale på plass, slik at man ikke overfører boligen før selgende part får sine penger. Man hører ofte at man må gjøre dette gjennom advokat, men det verdiene i boligen kan forvaltes av partene privat. Tilbake til toppen

 
topp
gruppebilde-norsk-refinansiering-3

Om Norsk Refinansiering

Vi i Norsk Refinansiering hjelper personer med vanskelig personlig økonomi å starte på nytt gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig. Vi gjør det enklere for deg slik at du slipper å søke flere steder.

KONTAKT
Norsk Refinansiering AS
Toftes gate 56B, 0552 Oslo


post@norskrefinansiering.no
21 00 76 30
RENTEEKSEMPEL
*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 5,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 1.659.238, totalt kr 3.659.238